Оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів (18.11.09)

Реконструкція монументу «Твоїм освободителям, Донбасс» із комплексним благоустроєм прилеглої території парку культури і відпочинку в Київському районі (ІІ черга, 2 етап - благоустрій прилеглої території до алеї південь- схід – північ- захід)

     1. Інформація не для друку
 
     2. Замовник 
     2.1. Повне  найменування – Управління  капітального  будівництва  Донецької  міськради
     2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) -  04011880
     2.3. Місцезнаходження -  83001,  м.Донецьк,  пр.Маяковського, 23
     2.4.  Відповідальний  за проведення  торгів (прізвище, ім'я, по батькові,  номер телефону  та  
      телефаксу  із  зазначенням  коду  міжміського  телефонного  зв'язку,  E-mail)  -  
      Федоренко  Федір  Федорович,   тел.(062) 305-40-80,  факс (062) 338-00-85, 
      E-mail : tender@ivc.com.ua     
 
     3. Інформація про предмет закупівлі
     3.1. Предмет  закупівлі  -   Реконструкція  монументу  «Твоїм  освободителям, Донбасс»  із  
      комплексним  благоустроєм прилеглої  території  парку  культури  і  відпочинку  в 
      Київському  районі  (ІІ  черга, 2  етап -  благоустрій  прилеглої  території  до  алеї  південь-
     схід – північ- захід)
     3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид  виконання (проведення)  робіт  та  надання 
      послуг –   будівельні  роботи  
     3.3.  Місце  і  строк  (поставки,  виконання  (проведення)  робіт  або  надання  послуг) –  
     м.Донецьк,  лютий – квітень  2010 р.  
 
     4. Процедура закупівлі :  відкриті  торги
 
     5. Отримання тендерної документації
     5.1. Місце -  83001,  м.Донецьк,   пр.Маяковського, 23,   каб.123
     5.2. Спосіби  -  особисто
      
     6. Тендерне забезпечення
     6.1. Спосіб (форма) надання -   не  вимагається
     6.2. Розмір  -  
 
     7. Умови подання тендерних пропозицій
     7.1. Місце  -  83001,  м.Донецьк,  пр.Маяковського, 23,  каб.123
     7.2. Спосіб -   особисто  або  поштою
     7.3. Кінцевий строк -  16.12.2009 р.,  до  14-00 год.
 
     8. Розкриття тендерних пропозицій
     8.1. Місце  -  83001,  м.Донецьк,  пр.Маяковського, 23,  каб.102
     8.2. Дата  -  16.12.2009 р.
     8.3.Час  -  15-00  год.
 
     9. Додаткова інформація  -кваліфікаційни вимоги – відповідно до п.24 Положення 
 
     10. Посада, прізвище та  ініціали  особи, що підписує  оголошення    __________________      
                           .                                                                                                  підпис, М.П. 
                Начальник  УКБ Донецької  міськради – Федоренко  Ф.Ф.
 
 
 
 
 

 

 

1. Information not for  publishing:

 

2. Customer:

2.1  Ful  name: Capital construction  department of Donetsk city council

2.2  Identification code according to EDRPOU (not for publishing) :

2.3  Adress :  23, Mayakovskoho Str., Donetsk, 83001

2.4  Person responsible for the tender,  first and last name: Fedorenko F.Fedir, phone (062) 305-40-80,

fax (062) 338-00-85, E-mail :

 

3.  Information about the subject of procurement:

3.1  Procurement subject : Reconstruction of monument «Your  osvoboditelyam, Donbass»  with  the complex equipping  with  modern amenities territory of park of culture and rest in  the  Kievan district  (ІІ turn, 2 stage – equipping  with  modern  amenities  of  adjoining  territory  to the  path  south-east-north-west)

3.2  Amount (in the case of purchase of commodity) : building works

3.3  Place and terms of delivery: Donetsk, February – April 2010

 

4.  Type of procedur::  open  tender

 

5.  Obtaining of tender documentation:

5.1  Adress : office 123, 23, Mayakovskoho Str., Donetsk, 83001

5.2  Way : personally

 

6.  Tender  security:

6.1 Method (form): it is not required

6.2 Amount:

 

7.  Submission of tender offers:

7.1 Address: office 123, 23, Mayakovskoho Str., Donetsk, 83001

7.2 Way: personally or by mail

7.3 Last term: 16.12.2009, till 14-00

 

8.  Announcing of tender offers:

8.1 Address: office 102, 23, Mayakovskoho Str., Donetsk, 83001

8.2  Date: 16.12.2009

8.3  Time: 15-00

 

9.  Additional inrormation:qualifying  requirements – in accordance with p.24 Position

 

10.  Position, name of the person certifying the announcement: management chief, Fedorenko F.Fedir

 

 

Назад

Версия для печати