Документація конкурсних торгів на закупівлю послуг

Ремонт та технічне обслуговування автомобілів виконкому (код ДКУ – 50.20.1 „Послуги з технічного обслуговування та ремонту пасажирських автомобілів”)

Виконком Донецької міської ради

Послуги

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням тендерного комітету

 

Протокол № 38

 

від "02" вересня  2010 року

 

Голова тендерного комітету

 

 

 

 

 

_________________ М.І. Волков

                                                                                

 

 

                      Документація конкурсних торгів

 

на закупівлю послуг

 

Ремонт та технічне обслуговування автомобілів виконкому

(код ДКУ – 50.20.1 „Послуги з технічного обслуговування та ремонту пасажирських автомобілів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Донецьк - 2010

 

 

 

 

 

 


 Запрошення до участі у процедурі відкритих торгів

 

 Замовник торгів: Виконком Донецької міської ради.

Адреса:  Україна, 83050, м. Донецьк , вул.Артема, 98

Предмет закупівлі: Ремонт та технічне обслуговування автомобілів виконкому (код ДКУ – 50.20.1 „Послуги з технічного обслуговування та ремонту пасажирських автомобілів)

Участь у конкурсних торгах: запрошуються суб’єкти господарювання – фізичні особи, в тому числі фізичні особи-підприємці, юридичні особи (резидент або нерезидент), які письмово підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подали пропозицію конкурсних торгів.

Місце та строк виконання робіт: м.Донецьк, протягом 2010 р.

Відповідальний за організацію проведення конкурсних торгів: Савченко Ольга Анатоліївна, телефон для довідок, (062) 335-79-70, факс (062) 335-44-61, , поштова адреса: 83050, Донецьк, вул..Артема, 98, к.230

Отримання документації конкурсних торгів за адресою: 83050, м. Донецьк , вул.Артема, 98, к.230, особисто або поштою

Пропозиції конкурсних торгів приймаються за адресою: 83050, м. Донецьк , вул.Артема, 98, к.230.

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: 13.10.2010 р., до 09-00 год. (за київським часом)

Місце та дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 83050, м. Донецьк , вул.Артема, 98, к. 201; 13.10.2010р., об 11-00 год.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

І. Загальні положення.

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів.

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

1.2. Інформація про замовника торгів.

Повне найменування – Виконком Донецької міської ради

Місцезнаходження – 83050, м.Донецьк, вул.. Артема 98, к.230

Посадова особа замовника, яка уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками – Савченко Ольга Анатоліївна, телефон для довідок: (062) 335-79-70, факс (062) 335-44-61, , поштова адреса: 83050, Донецьк, вул. Артема, 98, к.230

1.3. Інформація про предмет закупівлі:

Найменування предмета закупівлі - Ремонт та технічне обслуговування автомобілів виконкому (код ДКУ – 50.20.1 „Послуги з технічного обслуговування та ремонту пасажирських автомобілів)

Вид предмета закупівлі – послуги;

Місце, кількість виконання робіт  м.Донецьк;

Строк виконання робіт -  протягом 2010 р.

1.4. Процедура закупівлі.

Відкриті торги.

1.5. Недискримінація учасників.

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня.

Розрахунки за роботи здійснюватимуться у національній валюті України згідно з договором.

1.7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, які стосуються пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою. Супровідна документація та друкована література, що подається Учасником торгів, може бути представлена й іншою мовою, якщо до неї буде додаватиметься автентичний переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

2.1.1. Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

2.1.2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2.1.3. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2.1.4. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

2.2.1. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

2.2.2. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів.

3.1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткой*  у запечатаному конверті. Пропозиція конкурсних торгів повинна містити реєстр поданих документів.

3.1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

3.1.3. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

3.1.4. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів

3.1.5. Відповідальність за друкарські помилки в документах, надісланих до Замовника та підписаних неналежним чином, несе Учасник.

3.1.6. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі..

3.1.7. На конверті обов’язково зазначається:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування учасника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування „Не відкривати до ________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)

3.1.8. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований відповідно до вищенаведених вимог, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції конкурсних торгів.

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів

3.2.1. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

*ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями)

 • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів згідно п. 3.1.4 документації конкурсних торгів;
 • інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) згідно п. 3.3. документації конкурсних торгів;
 • документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям  та іншим документам згідно з додатком 2;
 • основні умови договору згідно з п. 6.2  документації конкурсних торгів;
 • договірну ціну вартості робіт, складену згідно з п.3.4. цієї документації конкурсних торгів.

3.2.2. Учасник подає пропозицію конкурсних торгів стосовно предмета закупівлі в цілому

3.2.3. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.

3.2.4. Кожна отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до відповідного реєстру, складеного за затвердженою формою.

3.3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію

3.3.1.      Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно додатку 7 документації конкурсних торгів.

3.4. Методика розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів.

3.4.1. Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника визначає суму, за яку Учасник передбачає виконати послуги, передбачені у технічному завданні Замовника.

3.4.2. Ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до норм чинного законодавства України.

3.4.3. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко обґрунтовані.

3.4.4. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів  має враховувати усі податки, внески, та збори, які сплачує Учасник.

3.4.5. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

3.4.6. Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, які сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.

3.5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

3.5.1. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається.

3.6.      Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

3.6.1. Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

3.7.      Кваліфікаційні критерії до учасника.

3.7.1. Згідно із цією документацією конкурсних торгів та додатком 2 Учасник повинен мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

·        наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

·        наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

·        наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

·        наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

3.7.2. Інформація про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям подається згідно з додатком 2.

3.7.3. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI., або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

3.8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

3.8.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

3.8.2. Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції готується, запечатується та маркується у відповідності з пунктом 3.1 документації конкурсних торгів з позначенням “Зміни” або “Відкликання” відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами

зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження з поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

3.8.3. Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється.

3.8.4. Зміна або відкликання пропозиції після кінцевого терміну її подання призводить до відхилення пропозиції конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

4.1.1 Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів – особисто або поштою.

4.1.2. Місце подання пропозицій конкурсних торгів - 83050, м. Донецьк , вул.Артема, 98, к.230.

4.1.3. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) – 13.10.2010 р. о 09-00 год.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.2.1. Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів – 83050, м.Донецьк, вул. Артема, 98, к.201.

4.2.1. Дата та час розкриття пропозицій торгів – 13.10.2010 р. о 11-00 год.

4.2.1.1. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

4.2.1.2. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

4.2.1.3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4.2.1.4. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

4.2.1.5. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

5.1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

5.1.3. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону згідно додатку 3.

5.1.4. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI.

5.1.5. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI  (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у додатку 3 цій документації конкурсних торгів.

5.1.6. До оцінки пропозицій конкурсних торгів за критерієм „Ціна” приймаються запропоновані Учасниками ціни, які відображені у протоколі розкриття тендерних  пропозицій.

5.1.7.      Для проведення оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні експертні організації чи окремі експерти, рекомендації яких можуть бути використані при визначенні переможця процедури закупівлі.

5.1.8.      Загальний строк проведення розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.2.1. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

5.2.2. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

 • при розбіжності між сумами, указаними літерами та цифрами, сума літерами є визначальною;
 • при розбіжності між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

5.2.3. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

5.3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

5.3.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
а) учасник:

 • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 • не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 • не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

б) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
в) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

5.3.2. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

5.4. Відміна замовником торгів чи визначення їх таким, що не відбулися

5.4.1. Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 • виявлення факту змови учасників;
 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
  відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

·        якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

 Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

·        ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

·        здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

5.4.2. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.1.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

6.1.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Істотні умови зазначені замовником відповідно до вимог статей 40, 41 Закону Україні „Про здійснення державних закупівель” та викладені в додатку 8 цієї документації конкурсних торгів.

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.3.1. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

 

 

 

                                                                                                                    


Додаток 1

до документації конкурсних торгів

Подається у наведеному нижче вигляді

на фірмовому бланку Учасника.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на участь у відкритих торгах на закупівлю послуг з

ремонту та технічного обслуговування автомобілів виконкому (код ДКУ – 50.20.1 „Послуги з технічного обслуговування та ремонту пасажирських автомобілів)

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, подаємо свою пропозицію конкурсних торгів:

 1. Повне найменування Учасника_________________________________________________
 2. Адреса (юридична та фактична)_________________________________________________
 3. Телефон/факс ________________________________________________________________
 4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові)_________________________________________
 5. Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________
 6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація _______________________________________________________
 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з ПДВ, грн.:
  • цифрами______________________________________________________________
  • літерами______________________________________________________________

8. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ________________________________________________________

 

Що стосується акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, то Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календарних днів із моменту закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

Дата заповнення пропозиції:___________________________________________

М.П. ___________________________(підпис керівника)

 


Додаток 2

до  документації конкурсних торгів

Перелік кваліфікаційних критеріїв, інформації та документів, які повинні бути у складі пропозиції конкурсних торгів Учасника.

 

 1. Перелік документів, що надаються Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям.

№ п/п

Кваліфікаційні критерії

Найменування документа, що підтверджує відповідність

Критерії оцінки відповідності

1

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

 

довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (додаток 4);

Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

2

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Довідка про робітників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (додаток 5);

Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

3

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Довідка про досвід виконання аналогічних договорів за останні три роки (додаток 6)

Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

4

Наявність фінансової спроможності

Копія балансу (форма № 1) станом на 30.06.10 р., копія звіту про фінансові результати (форма № 2) за 1 півріччя 2010 рік, для суб’єктів малого підприємництва – фінансовий звіт (форма № 1-м, № 2-м) за І півріччя 2010 рік. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про наявність рахунка (-ів) та відсутність простроченої заборгованості за кредитами, яка є дійсною на час розкриття пропозицій.

Відповідає, якщо подано всі документи, що підтверджують кваліфікаційну вимогу

 

 1. Інші документи, які необхідно подати Учаснику у складі пропозиції конкурсних торгів

№ п/п

Назва документа

1

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія статуту (для юридичних осіб)

2

Оригінал довідки з ДПІ про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів до бюджету. Довідка має бути чинною на дату її подання Учасником.

3

Документ, який підтверджує відсутність рішення про визначення Учасника в установленому законом порядку банкрутом та що відносно нього відкрита ліквідаційна процедура  (Оригінал або нотаріально завірена копія довідки уповноваженого органу з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства-Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкротство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій та чинна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів або більш пізнішу дату).

4

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи –підприємця)

5

Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника

6

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

7

Копія паспорта ( для фізичних осіб)

8

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або платника єдиного податку)

 

 

Усі документи (за винятком оригіналів), видані іншими установами, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника.

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі ст. 358 Кримінального кодексу.

 

 

 


Додаток 3

до  документації конкурсних торгів

 

Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється виходячи з таких критеріїв:

-         ціна пропозиції конкурсних торгів(питома вага критерію – 100 балів);

Пропозиція конкурсних торгів Учасника може набрати максимум 100 балів.

Усі пропозиції конкурсних торгів, оцінені за вказаним критерієм, визначаються по мірі зростання  значень показника. Найбільш економічно вигідною є пропозиція, яка в ході оцінювання набрала найбільшу кількість балів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів, яке оформлюється протоколом.

Методика оцінки

1.      Кількість балів за критерієм „ціна” визначається так: пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можливий показник. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою:

Бобчисл = Цmin : Цобчисл х 100,                                             

де Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

      Цmin -  найнижча ціна;

      Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

      100 – питома вага критерію „ціна”

 

 

 

 

 

 


Додаток 4

до  документації конкурсних торгів

 

Подається у наведеному нижче вигляді.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

 

№ п/п

Найменування обладнання  та матеріально-технічної бази

Кількість,

шт.

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________                ________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                              (підпис)

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 5

до  документації конкурсних торгів

 

Подається у наведеному нижче вигляді.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

Довідка про робітників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові працівника

Спеціальність, розряд

Стаж роботи за спеціальністю, років

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                _____________________________________________                ________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                              (підпис)

 

М.П.


 

Додаток 6

до  документації конкурсних торгів

 

Подається у наведеному нижче вигляді.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

Довідка про досвід виконання аналогічних договорів

 

№ п/п

Повна назва замовника

Роки виконання робіт

Вартість виконаних робіт, тис. грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Копії договорів на ___ аркушах додаються.

 

_____________________________________________                ________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                              (підпис)

 

М.П.


Додаток 7

до тендерної документації

 

Технічне завдання

 

№ п/п

Найменування продукції

Гос.номер

од. вим.

Кол-во

Технічний стан

Рік випуску

Дата останніх ПО или ПР

Пробіг в місяць ередній) ,

км

Тип двигуна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт та технічне обслуговування автомобілів виконкому міськради

 

 

   

 

1

Kia Clarus (V двиг.- 2000 м3)

000-02 ЕО

шт

1

задовільно

1999

22.09.2009

3200

Карбюраторний

2

Peugeot 406 (V двиг.- 1761 м3)

AH 5736 BO 

шт

1

задовільно

2002

24.11.2009

2900

Карбюраторний

3

Hyundai-Lantra (V двиг.- 1598 м3)

AH 2569 BX 

шт

1

задовільно

2002

25.12.2009

2900

Карбюраторний

4

Hyundai Grandeur

АН 7890 СО

шт

1

задовільно

2007

15.12.2009

3500

Карбюраторний

5

Toyota Camry

 AH 0001 BT

шт

1

задовільно

2008

03.12.2009

4500

Карбюраторний

6

Volvo S-80

000-02 ЕЕ

шт

1

задовільно

2002

25.12.2009

3700

Карбюраторний

7

Chevrolet Epica

АН 7909 ЕХ

шт

1

задовільно

2006

-

3100

Карбюраторний

8

Daewoo Nubira

000-30 EO 

шт

1

задовільно

1998

25.12.2009

2700

Карбюраторний

9

Daewoo Nubira

000-65 EO 

шт

1

  незадовільно

 

1999

25.12.2009

3000

Карбюраторний

10

Daewoo Seans T 131102 (V двиг.- 1300 м3)

AH 8317 BA 

шт

1

  задовільно

2005

15.06.2009

2800

Карбюраторний

11

ГАЗ – 22171 Баргузин

 АН 5304 ВН

шт

1

  задовільно

2002

02.11.2009

2800

Карбюраторний

12

ГАЗ 22171-104

АН 2852 ВВ

шт

1

  задовільно

2005

10.08.2009

3100

Карбюраторний

13

ГАЗ 2410 (V двиг.- 2445 м3)

21612 ЕН

шт

1

  задовільно

1987

02.11.2009

2800

Карбюраторний

14

ГАЗ 31029

20423 ЕН 

шт

1

  задовільно

1993

02.11.2009

3200

Карбюраторний

15

ГАЗ 3110

АН 5146 АС

шт

1

  задовільно

2002

02.11.2009

2500

Карбюраторний

16

ВАЗ – 21104 (V двиг.- 1600 м3)

АН 0088 ВС 

шт

1

  задовільно

2006

23.07.2009

2500

Карбюраторний

17

Мікроавтобус Мercedes Benz (V двиг.- 2299 м3)

000-56 ЕО 

шт

1

  задовільно

1996

24.11.2009

1000

Дизельний

 

 

До складу послуг з  ремонту та технічного обслуговування автомобілів виконкому включається:

1) ТО-1;

2) ТО-2;

3) ПР (поточний ремонт)

 

Розшифровка:

·        ТО-1 - перше технічне обслуговування, яке призначене для зниження інтенсивності зношування деталей, виявлення і запобігання відмовам і несправностям.

·        ТО-2 - друге технічне обслуговування, яке  включає змащувальні, кріпильні і регулювальні роботи.

·        ПР (поточний ремонт) призначений для забезпечення працездатного стану автомобіля з відновленням або заміною окремих його агрегатів, вузлів і деталей (окрім базових), що досягли гранично допустимого стану.

 

Перше технічне обслуговування

Друге  технічне обслуговування

1.         Загальний огляд.

2.         Двигун,  включаючи системи охолоджування, мастила.

3.         Зчеплення.

4.         Коробка передач.

5.         Гідромеханічна коробка передач.

6.         Карданна передача.

7.         Задній міст.

8.         Рульове управління і передня вісь.

9.         Гальмівна система.

10.     Рама,  підвіски, колеса.

11.     Кабіна.

12.     Система живлення.

13.     Електроустаткування.

14.     Спідометрове устаткування.

15.     Змащувальні і очисні роботи.

16.     Перевірка автомобіля після обслуговування: передач.

 

 

 1. Загальний огляд автомобіля
 2. Зчеплення.
 3. Коробка  передач
 4. Гідромеханічна  коробка  передач.
 5. Карданна  передача.
 6. Задній  міст.
 7. Гальмівна  система.
 8. Рама, підвіска, колеса.
 9. Кабіна.
 10. Система живлення:
 11. Акумуляторна батарея.
 12. Генератор, стартер, реле-регулювальник.
 13. Прилади запалення
 14. Прилади освітлення і сигналізації.
 15. Спідометрове устаткування.
 16. Змащувальні і очисні роботи
 17. Перевірка автомобіля після обслуговування.
 18. Специфічні роботи.

 


Додаток 8

до тендерної документації

Основні умови договору

Виконавець – (назва Учасника).

Замовник – Виконком Донецької міської ради в особі міського голови Лук’янченко О.О., що діє на під­ставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

               У разі акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів ми погоджуємося укласти договір на закупівлю послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів виконкому (код ДКУ – 50.20.1 „Послуги з технічного обслуговування та ремонту пасажирських автомобілів”), із включення таких умов:

1. Виконавець зобов’язується надати передбачені договором послуги в обумовлені договором строки та відповідної якості.

2. Джерело фінансування – місцевий бюджет.

3. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі п.7 ст.51 Бюджетного кодексу..

4. Платіжні зобов'язання Замовника виникають лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно п.1 ст.23 Бюджетного кодексу.

5. Виконання договірних зобов'язань залежить від об'ємів реального фінансування, передбаченого в кошторисі замовника на 2010 рік.

6. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

7. Замовник має право зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

8. У разі невиконання виконавцев договірних зобов’язань протягом зазначеного строку із дня отримання бюджетних коштів застосовуються штрафні санкції у розмірі становить 120% від облікової ставки НБУ, установленої на момент закінчення строку надання послуг, передбаченого умовами цього договору, за кожний день прострочення.

9. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10. Договір про закупівлю набуває чинності із дня його підписання і діє до повного виконання та фінансування виділених головним розпорядником коштів.

11. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

_____________________________________________                ________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                              (підпис)

М.П.

 

Назад

Версия для печати