Документація конкурсних торгів на закупівлю робіт

Утеплення фасаду будівлі установи управління освіти - загальноосвітної школи № 141 м.Донецьк (капітальний ремонт)

Виконком Донецької міської ради

Послуги

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням тендерного комітету

 

Протокол № 38

 

від "02" вересня  2010 року

 

Голова тендерного комітету

 

 

 

 

 

_________________ М.І. Волков

                                                                                

 

 

                      Документація конкурсних торгів

 

на закупівлю робіт

 

Утеплення фасаду будівлі установи управління освіти - загальноосвітної школи № 141 м.Донецьк (капітальний ремонт).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Донецьк - 2010

 

 

 

 

 

 


 Запрошення до участі у процедурі відкритих торгів

 

 Замовник торгів: Виконком Донецької міської ради.

Адреса:  Україна, 83050, м. Донецьк , вул.Артема, 98

Предмет закупівлі: Утеплення фасаду будівлі установи управління освіти - загальноосвітної школи № 141 м.Донецьк (капітальний ремонт).

Участь у конкурсних торгах: запрошуються суб’єкти господарювання – фізичні особи, в тому числі фізичні особи-підприємці, юридичні особи (резидент або нерезидент), які письмово підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подали пропозицію конкурсних торгів.

Місце та строк виконання робіт: ЗОШ № 141 за адресою: м.Донецьк, вул.. Верейського, 14 (листопад 2010 р. - липень 2011 р.)

Відповідальний за організацію проведення конкурсних торгів: Савченко Ольга Анатоліївна, телефон для довідок, (062) 335-79-70, факс (062) 335-44-61, , поштова адреса: 83050, Донецьк, вул..Артема, 98, к.230

Отримання документації конкурсних торгів за адресою: 83050, м. Донецьк , вул.Артема, 98, к.230, особисто або поштою

Пропозиції конкурсних торгів приймаються за адресою: 83050, м. Донецьк , вул.Артема, 98, к.230.

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: 13.10.2010 р., до 09-00 год. (за київським часом)

Місце та дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 83050, м. Донецьк , вул.Артема, 98, к. 201; 13.10.2010р., об 11-15 год.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

І. Загальні положення.

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів.

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

1.2. Інформація про замовника торгів.

Повне найменування – Виконком Донецької міської ради

Місцезнаходження – 83050, м.Донецьк, вул.. Артема 98, к.230

Посадова особа замовника, яка уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками – Савченко Ольга Анатоліївна, телефон для довідок: (062) 335-79-70, факс (062) 335-44-61, , поштова адреса: 83050, Донецьк, вул..Артема, 98, к.230

1.3. Інформація про предмет закупівлі:

Найменування предмета закупівлі - Утеплення фасаду будівлі установи управління освіти - загальноосвітної школи № 141 м.Донецьк (капітальний ремонт);

Вид предмета закупівлі – роботи;

Місце, кількість виконання робіт - ЗОШ № 141 за адресою: м.Донецьк, вул.. Верейського, 14;

Строк виконання робіт -  листопад 2010 р. - липень 2011 р.

1.4. Процедура закупівлі.

Відкриті торги.

1.5. Недискримінація учасників.

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня.

Розрахунки за роботи здійснюватимуться у національній валюті України згідно з договором.

1.7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, які стосуються пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою. Супровідна документація та друкована література, що подається Учасником торгів, може бути представлена й іншою мовою, якщо до неї буде додаватиметься автентичний переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

2.1.1. Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

2.1.2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2.1.3. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2.1.4. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

2.2.1. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

2.2.2. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів.

3.1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткой*  у запечатаному конверті. Пропозиція конкурсних торгів повинна містити реєстр поданих документів.

3.1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

3.1.3. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

3.1.4. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів

3.1.5. Відповідальність за друкарські помилки в документах, надісланих до Замовника та підписаних неналежним чином, несе Учасник.

3.1.6. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі..

3.1.7. На конверті обов’язково зазначається:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування учасника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування „Не відкривати до ________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)

3.1.8. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований відповідно до вищенаведених вимог, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції конкурсних торгів.

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів

3.2.1. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

*ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями)

 • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів згідно п. 3.1.4 документації конкурсних торгів;
 • документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
 • інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) згідно п. 3.3. документації конкурсних торгів;
 • документально підтвердженої інформації про її відповідність кваліфікаційним критеріям  та іншим документам згідно з додатком 2;
 • основні умови договору згідно з п. 6.2  документації конкурсних торгів;
 • договірну ціну вартості робіт, складену згідно з п.3.4. цієї документації конкурсних торгів.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції слід подати у друкованому вигляді та на магнітних носіях (бажано у програмному комплексі АВК-5 за версією 2.9.0, який надається із двома десятковими знаками після коми).

3.2.2. Учасник подає пропозицію конкурсних торгів стосовно предмета закупівлі в цілому

3.2.3. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.

3.2.4. Кожна отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до відповідного реєстру, складеного за затвердженою формою.

3.3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію

3.3.1.      Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно додатку 7 документації конкурсних торгів.

3.4. Методика розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів.

3.4.1.      Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника визначає суму, за яку Учасник передбачає виконати всі види робіт, передбачених у технічному завданні Замовника.

3.4.2.      Ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень

3.4.3.      Ціна пропозиції конкурсних торгів розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби у трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень за об’єктом, та поточних цін на них.

3.4.4.      У ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт із урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.

3.4.5.      До ціни тендерної пропозиції необхідно подати підтвердні розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень (зміна № 6 до ДБН Д.1.1.-1-2000 „Правила визначення вартості будівництва” від 15.04.2009 р. № 9/11-523):

а) розрахунок заробітної плати з визначенням її розміру при середньому розряді робіт 3,8 (окремим рядком);

б) розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням вартості матеріальних ресурсів, яка повинна відповідати найменшій вартості, а для матеріалів, які підлягають реєстрації згідно з постановою КМУ від 27.12.08 р. № 1138 „Про реєстрацію цін на окремі види продукції” (зі змінами), не повинна перевищувати цін на них, зареєстрованих у Мінекономіки);

в) розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності);

г) розрахунок загально виробничих витрат за видами робіт (виходячи зі структури будівельної організації);

д) розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат (виходячи зі структури будівельної організації);

е) розрахунок прибутку, розмір якого приймається в межах усереднених показників з урахуванням обмежень, установлених законодавством (визначається диференційовано виходячи з виду та призначення конкретного об’єкта).

3.4.6.  Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також із дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

3.4.7.  Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко обґрунтовані.     

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів має враховувати усі податки, внески, та збори, які сплачує Учасник.

3.4.8. Окремим додатком до ціни пропозиції конкурсних торгів слід подати календарним графік виконання робіт згідно з рекомендаціями Мінрегіонбуду.

3.4.9. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

3.4.10. Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, які сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.

3.5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

3.5.1. Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 9000,00 грн. (девять тисяч) грн.

3.5.2. Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія.

3.5.3. Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не менш ніж 90 днів

3.6. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.6.1. Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

 • закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
 • укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
  відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
 • закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

3.6.2. Повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів – банківської гарантії здійснюється у відповідь на письмовий запит учасника, щодо повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
3.6.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

·        відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

·        непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

·        ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

3.6.4.      Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

3.7.      Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

3.7.1. Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

3.8.      Кваліфікаційні критерії до учасника.

3.8.1. Згідно із цією документацією конкурсних торгів та додатком 2 Учасник повинен мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

·        наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

·        наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

·        наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

·        наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

3.8.2. Інформація про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям подається згідно з додатком 2.

3.8.3. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI., або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

3.9.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

3.9.2. Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції готується, запечатується та маркується у відповідності з пунктом 3.1 документації конкурсних торгів з позначенням “Зміни” або “Відкликання” відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами

зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження з поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

3.9.3. Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється.

3.9.4. Зміна або відкликання пропозиції після кінцевого терміну її подання призводить до відхилення пропозиції конкурсних торгів.

 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

4.1.1 Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів – особисто або поштою.

4.1.2. Місце подання пропозицій конкурсних торгів - 83050, м. Донецьк , вул.Артема, 98, к.230.

4.1.3. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) – 13.10.2010 р. о 09-00 год.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.2.1. Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів – 83050, м.Донецьк, вул. Артема, 98, к.201.

4.2.1. Дата та час розкриття пропозицій торгів – 13.10.2010 р. о 11-15 год.

4.2.1.1. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

4.2.1.2. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

4.2.1.3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4.2.1.4. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

4.2.1.5. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

5.1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

5.1.3. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону згідно додатку 3.

5.1.4. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI.

5.1.5. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI  (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у додатку 3 цій документації конкурсних торгів.

5.1.6. До оцінки пропозицій конкурсних торгів за критерієм „Ціна” приймаються запропоновані Учасниками ціни, які відображені у протоколі розкриття тендерних  пропозицій.

5.1.7.      Для проведення оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні експертні організації чи окремі експерти, рекомендації яких можуть бути використані при визначенні переможця процедури закупівлі.

5.1.8.      Загальний строк проведення розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.2.1. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

5.2.2. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

 • при розбіжності між сумами, указаними літерами та цифрами, сума літерами є визначальною;
 • при розбіжності між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

5.2.3. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

5.3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

5.3.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
а) учасник:

 • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 • не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 • не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

б) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
в) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

5.3.2. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

5.4. Відміна замовником торгів чи визначення їх таким, що не відбулися

5.4.1. Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 • виявлення факту змови учасників;
 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
  відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

·        якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

 Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

·        ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

·        здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

5.4.2. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.1.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

6.1.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Зазначаються замовником відповідно до вимог статей 40, 41 Закону Україні „Про здійснення державних закупівель” та викладені в додатку 8 цієї документації конкурсних торгів.

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.3.1. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
6.4.1. У разі якщо замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем торгів, у документації конкурсних торгів зазначається такаінформація:

- розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: 5 відсотків вартості договору.

- види надання забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія.

6.4.2. Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

6.4.3. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.


 

 

 

 

                                                                                                                     Додаток 1

до документації конкурсних торгів

Подається у наведеному нижче вигляді

на фірмовому бланку Учасника.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на участь у відкритих торгах на закупівлю робіт з

Утеплення фасаду будівлі установи управління освіти - загальноосвітної школи № 141 м.Донецьк (капітальний ремонт)

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, подаємо свою пропозицію конкурсних торгів:

 1. Повне найменування Учасника_________________________________________________
 2. Адреса (юридична та фактична)_________________________________________________
 3. Телефон/факс ________________________________________________________________
 4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові)_________________________________________
 5. Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________
 6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація _______________________________________________________
 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з ПДВ, грн.:
  • цифрами______________________________________________________________
  • літерами______________________________________________________________

8. Строк виконання робіт _____________________календарних днів

 1. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ________________________________________________________

 

Що стосується акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, то Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календарних днів із моменту закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

Дата заповнення пропозиції:___________________________________________

М.П. ___________________________(підпис керівника)

 


Додаток 2

до  документації конкурсних торгів

Перелік кваліфікаційних критеріїв, інформації та документів, які повинні бути у складі пропозиції конкурсних торгів Учасника.

 

 1. Перелік документів, що надаються Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям.

№ п/п

Кваліфікаційні критерії

Найменування документа, що підтверджує відповідність

Критерії оцінки відповідності

1

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

 

довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (додаток 4);

Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

2

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Довідка про робітників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (додаток 5);

Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

3

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Довідка про досвід виконання аналогічних договорів за останні три роки (додаток 6)

Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

4

Наявність фінансової спроможності

Копія балансу (форма № 1) станом на 30.06.10 р., копія звіту про фінансові результати (форма № 2) за 1 півріччя 2010 рік, для суб’єктів малого підприємництва – фінансовий звіт (форма № 1-м, № 2-м) за І півріччя 2010 рік. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про наявність рахунка (-ів) та відсутність простроченої заборгованості за кредитами, яка є дійсною на час розкриття пропозицій.

Відповідає, якщо подано всі документи, що підтверджують кваліфікаційну вимогу

 

 1. Інші документи, які необхідно подати Учаснику у складі пропозиції конкурсних торгів

 

№ п/п

Назва документа

1

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія статуту (для юридичних осіб)

2

Оригінал довідки з ДПІ про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів до бюджету. Довідка має бути чинною на дату її подання Учасником.

3

Документ, який підтверджує відсутність рішення про визначення Учасника в установленому законом порядку банкрутом та що відносно нього відкрита ліквідаційна процедура  (Оригінал або нотаріально завірена копія довідки уповноваженого органу з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства-Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкротство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій та чинна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів або більш пізнішу дату).

4

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи –підприємця)

5

Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника

6

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

7

Копія паспорта ( для фізичних осіб)

8

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або платника єдиного податку)

9

 

Нотаріально засвідчені копії ліцензій на будівельні і монтажні роботи (з переліком видів робіт), дійсна на строк виконання робіт, зазначених у тендерній документації

10

Нотаріально засвідчена копія дозволу органів Держпромгірнагляду на виконання відповідних робіт

 

 

Усі документи (за винятком оригіналів), видані іншими установами, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника.

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі ст. 358 Кримінального кодексу.

 

 

 


Додаток 3

до  документації конкурсних торгів

 

Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється виходячи з таких критеріїв:

-         ціна пропозиції конкурсних торгів(питома вага критерію – 70 балів);

-         умови розрахунків (питома вага критерію – 30 балів);

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Пропозиція конкурсних торгів Учасника може набрати максимум 100 балів.

Усі пропозиції конкурсних торгів, оцінені за вказаними критеріями, визначаються по мірі зростання  значень сумарного показника. Найбільш економічно вигідною є пропозиція, яка в ході оцінювання набрала найбільшу кількість балів. Переможець визначається рішенням тендерного комітету, яке оформлюється протоколом.

Методика оцінки

1.      Кількість балів за критерієм „ціна” визначається так: пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можливий показник. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою:

Бобчисл = Цmin : Цобчисл х 70,

де Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

      Цmin -  найнижча ціна;

      Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

      70 – питома вага критерію „ціна”

 

2.      Кількість балів за критерієм „строк виконання робіт” визначається у такому порядку. Пропозиції конкурсних торгів, за якою строк виконання робіт Учасником є найменшим, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою:

Бобчисл = Сmin : Собчисл х 30,

де Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

      Сmin -  найменший строк виконання;

      Cобчисл – строк виконання пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

      30 – питома вага критерію „умови розрахунків”

 

 

 

 

 


Додаток 4

до  документації конкурсних торгів

 

Подається у наведеному нижче вигляді.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

 

№ п/п

Найменування обладнання  та матеріально-технічної бази

Кількість,

шт.

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________                ________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                              (підпис)

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 5

до  документації конкурсних торгів

 

Подається у наведеному нижче вигляді.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

Довідка про робітників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові працівника

Спеціальність, розряд

Стаж роботи за спеціальністю, років

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                _____________________________________________                ________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                              (підпис)

 

М.П.


 

Додаток 6

до  документації конкурсних торгів

 

Подається у наведеному нижче вигляді.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

Довідка про досвід виконання аналогічних договорів

 

№ п/п

Повна назва замовника

Роки виконання робіт

Вартість виконаних робіт, тис. грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Копії довідок про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) на ___ аркушах додаються.

 

_____________________________________________                ________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                              (підпис)

 

М.П.


 

Додаток 7

до тендерної документації

 

 

 

Технічне завдання

№№

п/п

Найменування робіт

Од.вим.  

  

Кількість

 

Прим.

1

2

3

4

5

 

Комплекс робіт з організації утеплення, оздоблення фасаду фасадним профілем, пристрої обрамлення віконних і дверних прорізів, організацією верхніх карнизів і нижньої конструкції фасадної системи

 

 

 

1

Заміна віконних блоків

 

 

 

 

          Демонтаж віконних блоків   

м2.

465,00

 

 

          Демонтаж віконних блоків із заповненням склоблоків

м2.

35,00

 

 

          Монтаж металопластикових віконних блоків з двокамерними склопакетами

м2.

500,00

 

 

          Демонтаж підвіконних дощок (ширина- 600мм)

м.п.

215,00

 

 

          Монтаж підвіконних дощок (ширина- 600мм)

м.п.

215,00

 

 

          Оштукатурювання внутрішніх віконних укосів

м2.

400,00

 

2

Монтаж несущей конструкции фасадной системы

 

 

 

 

                Кронштейн опорный 100х100х50

шт.

1700,00

 

 

                Уголок несущий 50х50

м.п.

1420,00

 

 

                Дюбель разжимной

шт.

1700,00

 

 

                Саморез

шт.

3400,00

 

3

Монтаж утеплителя

 

 

 

 

                Утеплитель Технолайт – 50мм

м2.

1002,00

 

 

         Термодюбель (зонт) с металлической   вставкой                                                               

шт.

4000,00

 

 

         Супердиффузионная мембрана МDМ

          Термо-Контакт

м2

1050,00

 

4

Монтаж фасадного профиля

 

 

 

 

                Фасадный профиль ПС-15 с покрытием  полиэстер  - класс цинкового покрытия 225 г/м2

м2.

1031,94

 

 

        Саморез с резиновым уплотнителем 4,8х19

шт.

7000,00

 

5

Монтаж оконного обрамления 

 

 

 

 

Планка оконная ( ширина развертки -620мм)

м.п.

748,00

 

 

        Саморез с резиновым уплотнителем 4,8х19

шт.

6000,00

 

 

        Заклепка алюминиевая  3мм

шт.

3000,00

 

6

Монтаж карнизной планки

 

 

 

 

Планка карнизная ( ширина развертки -1250мм)

м.п.

134,00

 

 

        Саморез с резиновым уплотнителем 4,8х19

шт.

1000,00

 

 

        Кронштейн опорный 100х100х50

шт.

140,00

 

 

                Уголок несущий 50х50

м.п.

134,00

 

7

Монтаж цокольной  и угловой планки

 

 

 

 

        Планка цокольная ( ширина  развертки-620мм)

м.п.

132,00

 

 

        Планка угловая     ( ширина  развертки-414мм)

м.п.

154,00

 

 

        Саморез с резиновым уплотнителем 4,8х19

шт.

2000,00

 

 


Додаток 8

до тендерної документації

Основні умови договору

Виконавець – (назва Учасника).

Замовник – Виконком Донецької міської ради в особі міського голови Лук’янченко О.О., що діє на під­ставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

                  У разі акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів ми погоджуємося укласти договір на виконання робіт  з утеплення фасаду будівлі установи управління освіти - загальноосвітної школи № 141 м.Донецьк (капітальний ремонт)), із включення таких умов:

1. Виконавець зобов’язується виконати передбачені договором роботи та здати виконані роботи Замовникові в обумовлені договором строки та відповідної якості.

2. Джерело фінансування – місцевий бюджет.

3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п.7 ст.51 Бюджетного кодексу..

4. Платіжні зобов'язання Замовника виникають лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно п.1 ст.23 Бюджетного кодексу.

6. Виконання договірних зобов'язань залежить від об'ємів реального фінансування, передбаченого в кошторисі замовника на 2010 рік.

7. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

8. Замовник має право зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

9. У разі невиконання підрядником договірних зобов’язань протягом зазначеного строку із дня отримання бюджетних коштів застосовуються штрафні санкції у розмірі становить 120% від облікової ставки НБУ, установленої на момент закінчення строку виконання робіт, передбаченого умовами цього договору, за кожний день прострочення.

10. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід’ємною частиною договору і складається на весь період виконання робіт.

11. Початок та закінчення комплексу робіт визначається календарним графіком робіт, який є невід’ємною частиною договору.

12. У разі якщо протягом нормативного строку робіт не виділено своєчасно та в повному обсязі бюджетне фінансування, кошторис підрядника (договірна ціна) уточнюється протягом усього строку виконання робіт в розрізі всіх складових згідно з чинним законодавством.

13. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

14. Договір про закупівлю набуває чинності із дня його підписання і діє до повного виконання та фінансування виділених головним розпорядником коштів.

15. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

_____________________________________________                ________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                              (підпис)

М.П.

 

Назад

Версия для печати