ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ на закупівлю «код 01.12.2 Продукція розсадників та квітництва»

КП «Зелене будівництво Київського району Донецької міської ради»

КП «Зелене будівництво Київського району Донецької міської ради»

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №    

Від «   »________2010 року

Голова комітету з конкурсних торгів

 

____________ Є.В. Ретінський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

 

на закупівлю

 

«код 01.12.2 Продукція розсадників та квітництва»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОНЕЦЬК – 2010


 

 

І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на   виконання вимог  Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в зазначеннях, визначених статтею 1 вищезазначеного Закону.

2. Інформація про замовника торгів

 

Повне найменування

Комунальні підприємство “Зелене будівництво Київського району Донецької міської ради”

місцезнаходження

Україна, 83048, м. Донецьк, вул. Патріотична, 102

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасником

Гол. бухгалтер Сінякова Ніна Іванівна

 тел./факс 311-48-64

E - mail:  [email protected]

3. Інформація про предмет закупівлі

 

Найменування предмета закупівлі

код 01.12.2 Продукція розсадників та квітництва

Вид предмета закупівлі

22 найменування

Місце, кількість, обсяг поставки товарів

 

найменування

кількість

1. Троянда  бордюрна з грудкою

170

2. Троянда  чайно-гібридна з грудкою

1900

3. Шовковиця плакуча з грудкою

17

4. Бузок штамбова з грудкою

15

5. Ясень золотистий до 2 м. з грудкою

3

6. Спірея рожева 0,3-05, м. з грудкою

39

7. Горобина чорноплідна 1 м. з грудкою

5

8. Айва японська  з грудкою

9

9. Бузина жовта 1 м. з грудкою

7

10. Форзіция 1,0 м.  з грудкою

48

11. Магонія падуболистна  з грудкою

450

12. Барбарис червоний 1,5 м з грудкою

9

12.1. Барбарис червоний 0,5 м. з грудкою

108

13. Барбарис зелений 0,5 м з грудкою

66

14. Туя західна 1,5 - 2 м. з грудкою

7

15. Туя куляста 0,5-0,8 з грудкою

9

16. Ялівець козацький з грудкою

92

17. Мигдаль горіхоплідний до 2 м з грудкою

14

18. Мигдаль махровий до 1,2 м з грудкою

294

19. Пухоплідник до 1,5 м. з грудкою

84

20. Бірючина з грудкою

1540

21. Модрина з грудкою

18

22. Акація з грудкою

50

 Поставка здійснюється партіями. Чагарники поставляються партіями по 500 штук через три робочі дні; дерева поставляються партіями по 20 штук через два дні згідно заявки замовника.

Поставка здійснюється окремими партіями на умовах DDP склад Замовника/Покупця, Україна, м. Донецьк, вул. Патріотична 102 (Інкотермс-2000).

Строк поставки товарів

грудень 2010 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня

7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівель усі документи, що готуються замовником, викладається українською мовою. Учасником торгів, може бути представлена й іншою мовою, якщо до неї буде додаватиметься автентичний переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

8. Інша інформація

Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів, а Замовник конкурсних торгів у будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати, незалежно від результату процедури закупівлі.

Під час проведення процедури закупівлі Учасник подає всю необхідну інформацію тільки в письмовій формі. У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений.

Замовник залишає за собою право відхилити будь-яку пропозицію конкурсних торгів, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів, ніяк не відповідаючи перед Учасником, якому така дія може завдати збитків.

Усі інші питання, не передбачені цією документацією конкурсних торгів, регулюються вимогами Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI та іншими нормативно-правовими актами у сфері державних закупівель.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснення щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж  сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно  до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладанням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів (інструкція)

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

 *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення або довіреністю чи дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів (замовником зазначається відповідний документ). Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до 02.12.2010 року 11.00" (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

Пропозиція конкурсних торгів повинна містити реєстр поданих документів згіднго з додатком 7.

Відповідальність за друкарські помилки в документах, надісланих до Замовника та підписаних неналежним чином, несе Учасник.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

Учасник подає пропозицію конкурсних торгів стосовно предмета закупівлі .

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: «Виправленому вірити» дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.

ПРОПОЗИЦІЇ, ОФОРМЛЕНІ НЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, БУДУТЬ ВІДХИЛЕНІ.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів що надається Учасником складається з:

·      форми „Пропозиція конкурсних торгів ” згідно з додатком 1;

·      документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та іншими документами згідно з додатком 2;

·      основними умови договору згідно з ч.VI документації конкурсних торгів.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних.

5. Кваліфікаційні критерії до учасників

1. Згідно із цією документацією конкурсних торгів та додатком 2 Учасник повинен мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

·  наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

·  наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

·  наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

·  наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

2 Інформація про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям подається згідно з додатком 2.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI., або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

 

6. Відмова в участі у процедурі закупівлі

І. Замовник приймає рішення про відмову учаснику у процедурі закупівлі, та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію) учасника , у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника  у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа  учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів (цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником  не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

ІІ. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі може відхилити пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію) у разі якщо:

1) учасник або має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

         2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту або іншого документу (якщо учасник не має статуту).

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

8. Опис окремої частини предмета закупівлі, щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

1. Троянда  бордюрна з грудкою

2. Троянда  чайно-гібридна з грудкою

3. Шовковиця плакуча з грудкою

4. Бузок штамбова з грудкою

5. Ясень золотистий до 2 м. з грудкою

6. Спірея рожева 0,3-05, м. з грудкою

7. Горобина чорноплідна 1 м. з грудкою

8. Айва японська  з грудкою

9. Бузина жовта 1 м. з грудкою

10. Форзіция 1,0 м.  з грудкою

11. Магонія падуболистна  з грудкою

12. Барбарис червоний 1,5 м з грудкою

12.1. Барбарис червоний 0,5 м. з грудкою

13. Барбарис зелений 0,5 м з грудкою

14. Туя західна 1,5 - 2 м. з грудкою

15. Туя куляста 0,5-0,8 з грудкою

16. Ялівець козацький з грудкою

17. Мигдаль горіхоплідний до 2 м з грудкою

18. Мигдаль махровий до 1,2 м з грудкою

19. Пухоплідник до 1,5 м. з грудкою

20. Бірючина з грудкою

21. Модрина з грудкою

22. Акація з грудкою

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення Учасником про зміни або відкликання пропозиції готується, запечатується та відправляється в конверті, на якому додатково робляться позначки „Зміни” або „Відкликання” відповідно. Повідомлення про зміни або відкликання надається Замовнику особисто.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

83048, м. Донецьк, вул. Патріотична, 102 другий поверх кабінет № 3

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

08.12.2010 року. 11.00 (за Київським часом)

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій

83048, м. Донецьк, вул. Патріотична, 102 другий поверх кабінет № 3

Замовник не несе відповідальності за запізнення пропозиції, зокрема в разі її надання Учасником поштою.

Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

08.12.2010 року 13.00 (за Київським часом)

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника  під час процедури розкриття пропозицій  конкурсних торгів не є підставою для відмови в  розкритті чи розгляді або для відхилення його  пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується наказом про  призначення або довіреністю або дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі  розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник  повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних  торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних  документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій  конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних  торгів та учасниками, які беруть участь у  процедурі розкриття пропозицій конкурсних  торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних  торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних  торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. Замовники зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

2.  Спосіб оцінки та порівняння альтернативних конкурсних пропозицій

Подання альтернативної  пропозиції конкурсних торгів не передбачається.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

1. Після розкриття пропозицій, перевірки наявності чи відсутності усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI.

2. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI  (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у додатку 3 цій документації конкурсних торгів.

3. До оцінки пропозицій конкурсних торгів за критерієм „Ціна” приймаються запропоновані Учасниками ціни, які відображені у протоколі розкриття  пропозицій конкурсних торгів. Ціна Пропозиції має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень. В документації конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в калькуляції та остаточно виводиться підсумкова ціна Пропозиції.

4. Для проведення оцінки пропозицій можуть залучатися відповідні експертні організації чи окремі експерти, рекомендації яких можуть бути використані при визначенні переможця процедури закупівлі.

Загальний строк проведення розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

6. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Основним критерієм для визначення переможця торгів є «Ціна».

2. Розрахунок Ціни Пропозиції

Ціна Пропозиції повинна:

(а)       бути розрахована відповідно до чинних нормативних актів;

(б)          враховувати:

·                      всі види робіт та послуг, в тому числі й ті, які будуть доручені субпідрядникам (контрагентам), що залучатимуться до виконання цієї закупівлі;

·                      сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України;

·                      вартість товарів, необхідних для виконання закупівлі;

(в)              бути визначена на момент подання Пропозиції;

(г)  не включати витрати на оплату консультаційних послуг та документальне супроводження результатів конкурсних торгів.

(д) ціна пропозиції повинна включати витрати на транспортування продукції до Замовника.

3. Виправлення арифметичних помилок

Замовник може виправляти арифметичні помилки, що можуть бути виявлені у Пропозиції, за умови отримання письмової згоди Учасника, який подав цю Пропозицію, на таке виправлення.

Арифметичні помилки повинні бути виправлені наступним чином. Якщо є розходження між ціною за одиницю найменування та загальною ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю найменування на його кількість, переважаючу силу має ціна за одиницю найменування і загальна ціна має бути відповідним чином виправлена. У випадку розходження між словами та цифрами, переважаючу силу має сума, написана прописом. У випадку, якщо Учасник відмовляється приймати виправлення, його Пропозиція відхиляється.

4. Інша інформація

5. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник в документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства.

 Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1)       учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та додатком № 2 документації конкурсних торгів;

2). не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

3). наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

4) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закон

6. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

1. Торги відміняються Замовником, якщо:

·        відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

·        неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

·        виявлення факту змови учасників;

·        порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

·        подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

·        відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

·        якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

2. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

3. Торги можуть бути визначені Замовником такими, що не відбулися, у разі, коли:

·        ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником для фінансування закупівлі;

·        здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

7. Оскарження процедури закупівлі

Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Відповідно до вимог статей 40,41 Закону

1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначеним цим законом.

Типовий договір про закупівлю затверджується Уповноваженим органом.

2. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

3. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.

4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Основні умови договору

Виконавець – (назва Учасника)

Замовник –  КП «Зелене будівництво Київського району Донецької міської ради».

У разі акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів ми погоджуємося укласти договір на закупівлю товарів «код 01.12.2 Продукція розсадників та квітництва» (ДК 016-97) у кількості згідно зі специфікацією, яка є невідємною частиною договору,  із включення таких умов:

1. Виконавець зобов’язується надати передбачений договором товар, а замовник прийняти та оплатити товар.

2. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 7 ст.51 Бюджетного кодексу.

3. Платіжні зобов’язання Замовника виникають лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно п.1 ст. 23 Бюджетного кодексу.

4. Виконання договірних зобов’язань залежить від обсягів реального фінансування, передбаченого в кошторисі на 2010 рік.

5. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2010.

6. Договір, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв’язку подання скарги, визнається недійсним відповідно до закону.

7. Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

 8. За невиконання зобов’язань передбачених цим Договором винна сторона несе  відповідальність згідно ст.. 231 Господарського Кодексу України: винна сторона сплачує пеню у розмірі 0,1% від вартості товару, за кожний день прострочення за невиконання зобов’язань, а за прострочення понад 30 календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від вказаної вартості.

9. За порушення умов зобов’язання щодо якості (комплексності) товару стягується штраф в розмірі 20% вартості неякісного некомплектного товару.

10. Всі спори, які можуть виникнути між Сторонами щодо умов цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягнуть згоди спір підлягає передачі на розгляд Господарського суду. 
11. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів та усіх інших витрат. Поставка здійснюється окремими партіями на умовах DDP склад Замовника/Покупця, за адресою Україна, м. Донецьк, вул. Патріотична 102. Термін DDP викладений у редакції (Інкотермс-2000).

 У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

VIІ. Заключні положення

Про взаєморозуміння між замовником та Учасниками процедури конкурсних торгів

У разі, якщо будуть мати місце розбіжності в тексті документації конкурсних торгів між версією яка розміщується на веб-порталі та печатному вигляді то, автентичною вважається документація конкурсних торгів, яка була видана учаснику безпосередньо Замовником у печатному вигляді прошита, пронумерована скріплена печаткою Замовника.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, які беруть участь у цих конкурсних торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї  документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці даної закупівлі.

У разі виникнення в Учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів у ході їх практичного обговорення з Учасниками процедури закупівлі та вирішення, керується Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI та іншими чинними нормативно-правовими актами України.

       

 

 

 

 


 

Додаток 1

до документації конкурсних торгів

Подається у наведеному нижче вигляді

на фірмовому бланку Учасника.

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на участь у відкритих торгах на закупівлю товарів

код 01. 12. 2 Продукція розсадників та квітництва

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, подаємо свою пропозицію конкурсних торгів:

 1. Повне найменування Учасника_________________________________________________
 2. Адреса (юридична та фактична)_________________________________________________
 3. Телефон/факс ________________________________________________________________
 4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові)_________________________________________
 5. Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________
 6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація _______________________________________________________
 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн.:

№ з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Ціна за одиницю продукції

Кількість

Загальна Ціна, грн.

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Вартість пропозиції конкурсних торгів, без ПДВ

 

ПДВ 20%

 

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, з ПДВ грн.

 

 

 • літерами______________________________________________________________
 • Строк виконання робіт ____________________________________календарних днів
 • 9.      Умови розрахунків _______________________________________календарних днів

                                           (оплата за фактом виконання робіт, відстрочення платежу)

  1. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ________________________________________________________

   

  Що стосується акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, то Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.

  Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.

  Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календарних днів із моменту закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

  Дата заповнення пропозиції:___________________________________________

  М.П. ___________________________(підпис керівника)


  Додаток 2

  до документації

  конкурсних торгів

   

  Перелік кваліфікаційних критеріїв, інформації та документів, які повинні бути у складі пропозиції конкурсних торгів Учасника.

   

  1. Перелік документів, що надаються Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям.

   

  № п/п

  Кваліфікаційні критерії

  Найменування документа, що підтверджує відповідність

  Критерії оцінки відповідності

  1

  Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

  довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (додаток 4);

  Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

  2

  Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

  Довідка про робітників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (додаток 5);

  Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

  3

  Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

  Довідка про досвід виконання аналогічних договорів за 2009-2010 роки (додаток 6)

  Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

  4

  Наявність фінансової спроможності

  Копія балансу (форма № 1) станом на 30.09.10 р., копія звіту про фінансові результати (форма № 2) за ІІІ квартал 2010 рік, для суб’єктів малого підприємництва – фінансовий звіт (форма № 1-м, № 2-м) за ІІІ квартал 2010 рік. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про наявність рахунка (-ів) та відсутність простроченої заборгованості за кредитами, яка є дійсною на час розкриття пропозицій.

  Відповідає, якщо подано всі документи, що підтверджують кваліфікаційну вимогу

   

  1. Інші документи, які необхідно подати Учаснику у складі пропозиції конкурсних торгів

   

   

  № п/п

  Назва документа

  1

  Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія статуту (для юридичних осіб)

  2

  Оригінал довідки з ДПІ про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів до бюджету. Довідка має бути чинною на дату її подання Учасником.

  3

  Документ, виданий Департаментом з питань банкрутства або його регіонального відділення про те, що Учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

  4

  Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи –підприємця)

  5

  Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника

  6

  Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

  7

  Копія паспорта ( для фізичних осіб)

  8

  Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або платника єдиного податку)

  9

  Документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси Учасника на торгах та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються цього тендеру, контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо процедури закупівлі

  10

  Акт (висновок) фіто санітарного контролю зелених наладжень

   

  Усі документи (за винятком оригіналів), видані іншими установами, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника.

  За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі ст. 358 Кримінального кодексу.

   

   

   


  Додаток 3

  до документації

   конкурсних торгів

   

  Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

   

  Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється виходячи з таких критеріїв:

  -         ціна пропозиції конкурсних торгів(питома вага критерію – 100 балів);

  Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Пропозиція конкурсних торгів Учасника може набрати максимум 100 балів.

  Усі пропозиції конкурсних торгів, оцінені за вказаними критеріями, визначаються по мірі зростання  значень сумарного показника. Найбільш економічно вигідною є пропозиція, яка в ході оцінювання набрала найбільшу кількість балів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів, яке оформлюється протоколом.

  Методика оцінки

  1.      Кількість балів за критерієм „ціна” визначається так: пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можливий показник. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою:

  Бобчисл = Цmin : Цобчисл х 100,

  де Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

        Цmin -  найнижча ціна;

        Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

        100 – питома вага критерію „ціна”

   

  Увага!

  У разі участі в торгах Учасників – платників ПДВ та  Учасників - не платників ПДВ, та надання пропозицій конкурсних торгів такими учасниками - оцінка пропозицій здійснюється за загальною ціною без ПДВ.

  У випадку однакового значення показників, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету з конкурсних торгів (при цьому враховуються показники істотних умов договору щодо умов (строків) розрахунків, які визначені Учасником в пропозиції). Якщо в результаті голосування голоси розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. Переможець процедури закупівлі визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

   

   

   

   

   

   


  Додаток 4

  до документації

   конкурсних торгів

   

  Подається у наведеному нижче вигляді.

   

   

  Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

   

  № п/п

  Найменування обладнання  та матеріально-технічної бази

  Кількість

  1

  2

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________________________________________                ________________

  (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                              (підпис)

   

  М.П. *

   

   

  * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Додаток 5

  до документації

   конкурсних торгів

   

  Подається у наведеному нижче вигляді.

  Учасник не повинен відступати від даної форми.

   

  Довідка про робітників відповідної кваліфікації,

  які мають необхідні знання та досвід

   

  № п/п

  Прізвище, ім’я, по батькові працівника

  Спеціальність, розряд

  Стаж роботи за спеціальністю, років

   

  1

  2

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                  _____________________________________________                ________________

  (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                              (підпис)

   

  М.П. *

   

   

  * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

   


   

  Додаток 6

  до документації

   конкурсних торгів

   

  Подається у наведеному нижче вигляді.

  Учасник не повинен відступати від даної форми.

   

   

  Довідка про досвід виконання аналогічних договорів

   

  № п/п

  Повна назва замовника

  Предмет договору

  Роки виконання

  Вартість виконаних робіт, тис. грн.

  1

  2

  3

  4

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Разом:

   

   

   

  _____________________________________________                ________________

  (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                                              (підпис)

   

  М.П. *

   

   

  * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток 7

  до документації

   конкурсних торгів

   

  Подається у наведеному нижче вигляді.

  Учасник не повинен відступати від даної форми.

   

  Реєстр документів,

  наданих у складі  пропозиції конкурсних торгів

   

  з/п

  Найменування документу

  № сторінки

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  __________________________________________________

         (Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*.)

   

   

   

  Примітки:

  **Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має).

  * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

   

  Назад

  Версия для печати