Обьявление про результаты процедуры открытых торгов на услуги по перевозке других грузов (16 лотов). Код 60.24.22

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі
 
 
1. Інформація не для друку
1.1. Головний розпорядник коштів (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Головне управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34053605
1.2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства /
кошти місцевого бюджету
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або
 очікувана вартість закупівлі 6 514 300, 00грн. 
(шість мільйонів п’ятсот чотирнадцять тисяч триста гривень).
2. Замовник 
2.1. Повна назва : Комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління  
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) 
3. Інформація про предмет закупівлі 
3.1. Предмет закупівлі: 
Код 60.24.22 Послуги з перевезення інших вантажів (16 Лотів.)
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару):
 Лот №1 - «Послуги з перевезення вантажів автомобілем 
КАМАЗ 5511 в/п 10тн» - 4500 м/г; Лот №2 - 
«Послуги з перевезення вантажів автомобілем КАМАЗ 55102» – 2000 м/г; 
Лот №3 - «Послуги з перевезення вантажів автомобілем МАЗ 5551» - 
2300 м/г; Лот №4 - «Послуги з перевезення вантажів автомобілем МАЗ 5549» - 7000 м/г; Лот №5 – «Послуги з перевезення вантажів та людей автомобілем ГАЗ 3309(вахтова)» – 2300 м/г; Лот №6 - «Послуги з перевезення вантажів та людей автомобілем ПАЗ 672» - 4600 м/г; Лот №7 – «Послуги з перевезення вантажів автомобілем КАМАЗ 5511» - 2300 м/г; Лот №8 – «Послуги з перевезення вантажів автомобілем КАМАЗ 55111 в/п 13 тн.» -3440 м/г;  Лот №9 – «Послуги з перевезення вантажів автомобілем ЗІЛ ММЗ» -3500 м/г; Лот №10 – «Послуги з перевезення вантажів автомобілем КРАЗ 65055 за межами м. Донецька» -1000 м/г; Лот №11 - «Послуги з перевезення вантажів автомобілем КРАЗ 65055 в межах м. Донецька» - 1500 м/г;      Лот №12 – «Послуги з перевезення вантажів автомобілем КАМАЗ 65115» - 2000 м/г; Лот №13 – «Послуги з перевезення вантажів автомобілем ЗИЛ ММЗ 4502» -2300 м/г; Лот 14 – «Послуги з перевезення вантажів автомобілями Man, Shania в/п 30 тн. в межах м. Донецька» -2000 м/г; Лот №15 - «Послуги з перевезення вантажів автомобілями Man, Shania в/п 30 тн. за межами м. Донецька» 2000 м/г; Лот № 16 – «Послуги з перевезення вантажів автомобілем КАМАЗ 55111» -1900 м/г.
 
4. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", 
у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення :
оголошення №23746(ТРЗ) в ІБ ВДЗ №31 (329) від 10.11.2008р.
 
5. Результат процедури закупівлі
5.1. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визначена найкращою: 11.12.2008р.
 5.2. Дата укладення договору про закупівлю: 22.12.008р. по Лотах №№ 1-7; 9-16.
 
5.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: по Лоту №8 «Послуги з перевезення вантажів автомобілем КАМАЗ 55111 в/п 13 тн.» торги відмінені згідно п.62 Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти зі змінами затвердженого Постановою КМУ №1017 від19.11.2008р. Дата прийняття такого рішення 11.12.2008р. – подано менш ніж дві тендерні пропозиції.
 
6. Вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ) :
 
По Лоту №1 на загальну суму - 652 320,00 (шістьсот п’ятдесят дві тисячи триста двадцять гривень 00 коп.) грн. з ПДВ;.
 
По Лотах №№ 2, 16 на загальну суму – 429 000,00 (чотириста двадцять дев’ять тисяч гривень 00 коп.) грн. без ПДВ;
 
По Лотах №№ 3, 5 на загальну суму – 425 500,00 (чотириста двадцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ;
 
По Лотах №№ 4, 9, 10, 11 на загальну суму – 1 985 000,00 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ;
 
По Лоту № 6 на загальну суму -  391 000,00 (триста девяносто одна тисяча гривень 00 коп.) без ПДВ;
По Лоту №7 на загальну суму – 253 000,00 (двісті п’ятдесят три тисячи гривень 00 коп.) без ПДВ; 
 
 
 
По Лотах №№ 12, 13 на загальну суму – 613 000,00 (шістсот тринадцять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ;
По Лотах №№ 14, 15 на загальну суму – 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.
 
7. Інформація про переможця торгів по:
По Лоту №1
7.1.1. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Акціонерне товариство закритого типа Автотранспортне підприємство «Южелектросетьстрой»
7.2.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юр. особи) (не для друку):
7.3.1. Місцезнаходження :
7.4.1. Номер телефону, факсу (не для друку) :
 
По Лотах №№ 2, 16:
7.1.2. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Фізична особа підприємець Бондаренко О.М.
7.2.2. Ідентифікаційний код (не для друку):
7.3.2. Місцезнаходження :
7.4.2.. Номер телефону, факсу (не для друку) :
По Лотах №№ 3, 5
7.1.3. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Суб’єкт підпринімальницької діяльності – фізична особа Сущенко Володимир Григорович
7.2.3. Ідентифікаційний код (не для друку):
7.4.3. Місцезнаходження :
7.5.3 Номер телефону, факсу (не для друку) :  
 
По Лотах №№ 4, 9, 10, 11
7.1.4. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Товариство з обмеженою відповідальністю Автотранспортне підприємство
 «ДОНБАСВОДБУД»
7.2.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юр. особи) (не для друку):
7.3.4. Місцезнаходження :
7.4.4. Номер телефону, факсу (не для друку)
 
По Лоту № 6
7.1.5. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Фізична особа-підприємець Марченко Ірина Олексіївна
7.2.5. Ідентифікаційний код (не для друку)
7.3.5. Місцезнаходження :
7.4.5. Номер телефону, факсу (не для друку)
 
По Лоту №7:
7.1.6. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Фізична особа-підприємець Пігош Володимир Йосіфович
7.2.6. Ідентифікаційний код (не для друку)
7.3.6. Місцезнаходження :
7.4.6. Номер телефону, факсу (не для друку)
 
По Лотах №№ 12, 13
7.1.7. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Відкрите акціонерне товариство « Донбасканалбуд»
7.2.7. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юр. особи) (не для друку)
7.3.7. Місцезнаходження :
7.4.7. Номер телефону, факсу (не для друку)
 
По Лотах №№ 14, 15
7.1.8. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Товарищество з обмеженою відповідальністю «Дон-колоріт»
7.2.8. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юр. особи) (не для друку)
7.3.8. Місцезнаходження :
7.4.8. Номер телефону, факсу (не для друку)
 
 
8. Посада, прізвище та ім'я особи, що підписує оголошення
 
Головний інженер,
голова тендерного комітету                                                     Сабадаш В.Є.
  М. П. 
 
Виконавець:
секретар тендерного комітету
Воробйова М.С.
тел. 8 (062) 387-20-28
 
 
Purchasing procedure results report.
 
1. Information that isn’t to be published
1.1. Main funds manager (full name and EDRPOU identification code)
Main Administration of Municipal Improvements and Communal Service of Donetsk City Council, EDRPOU identification code: 34053605
1.2. Source of purchase financing: funds of enterprise / funds of local budget
1.3. The size of budgetary purpose according to the
estimate or the expected cost of purchase
6 514 300, 00UAH (six millions five hundred fourteen thousand 
three hundred UAH).
2. Customer
2.1. Full name: “Road repair-building administration” Communal Enterprise
2.2. EGRPOU identification code (isn’t to be published): 05449153
 3. The information on a subject of purchase:
 3.1. A subject of purchase: the Code of 60.24.22 
Services on transportation of other cargoes (16 lots.)
3.2. A kind and quantity of delivery of the goods,
 a kind of work and granting of services: #1 - 
«Services on transportation of cargoes by car KAMAZ 5511с/с» 10tn » - 
4500 m/g; #2 - « Services on transportation of cargoes 
by car KAMAZ 55102» – 2000 m/g; #3 - 
« Services on transportation of cargoes by car MAZ 5551» - 
2300 m/g; #4 – 
« Services on transportation of cargoes by car MAZ 5549 » - 
7000 m/g; #5 – «Services on transportation of cargoes and people the car GAS 3309 (shift)» – 2300 m/g; #6 - «Services on transportation of cargoes and people the car the PAZ 672» - 4600 m/g; #7 – «Services on transportation of cargoes by car KAMAZ 5511» - 2300 m/g; #8 –
 «Services on transportation of cargoes by car KAMAZ 55111 c/c 13 tn.»-
3440 m/g; #9 – «Services on transportation of cargoes by car ZIL MMZ»-
3500 m/g; #10 – «Services on transportation of cargoes by car 
KRAZ 65055 outside a of Donetsk»-1000 m/g; #11 - 
«Services on transportation of cargoes by car KRAZ 65055 
within the limits of a of Donetsk» - 1500 m/g; #12 – 
«Services on transportation of cargoes by car KAMAZ 65115» - 
2000 m/g; #13 –
 «Services on transportation of cargoes by car ZIL MMZ 4502»-
2300 m/g; # 14 – «Services on transportation of cargoes by cars Man, 
Shania c/c 30 tn. within the limits of a of Donetsk»-2000 m/g; #15 - 
«Services on transportation of cargoes by cars Man, Shania c/c 30 tn.
 Outside a of Donetsk» 2000 m/g; #16 – 
«Services on transportation of cargoes by car KAMAZ 55111»-1900 m/g. 
4. Date and number of the bulletin " the Bulletin of the state purchases " in which announcements of the lead procedure of purchase have been published, number of the announcement
The announcement №23746 (ТRZ) in ІB VDZ №31 (329) from 10.11.2008г.
5. Result of procedure of purchase
5.1. Date of the acceptance тендерного offers, that certain by the best: 11.12.2008г.
 5.2. Date of the conclusion of the contract about purchase: 22.12.008г.
5.3. The tenders are cancelled or recognized such, that did not take place: on Lota №8
 « Services on transportation of cargoes by car KAMAZ 55111 in/» 13 тn. » The tenders are cancelled according to п.62 Regulations about to purchase of the goods, works and services for public funds with changes approved by Decision КМУ №1017 от19.11.2008г.
6. Cost of the contract about purchase (in view of the VAT):
On Lot №1 for a total sum - 652 320,00 (Six hundred fifty two thousand three hundred twenty UAH) UAH.. From the VAT;.
On Lots 2, 16 for a total sum – 429 000,00 (four hundred twenty nine thousand UAH.) UAH. Without the VAT;
On Lots 3, 5 for a total sum – 425 500,00 (four hundred twenty five thousand five hundred UAH.) UAH. without the VAT;
On Lots 4, 9, 10, 11 for a total sum – 1 985 000,00 (one million nine hundred eighty five thousand UAH.) UAH. from the VAT;
On Lot 6 for a total sum - 391 000,00 (three hundred ninety one thousand UAH.) UAH. without the VAT;
On Lot №7 for a total sum – 253 000,00 (two hundred fifty three thousand UAH.) UAH. without the VAT;
On Lots 12, 13 for a total sum – 613 000,00 (six hundred thirteen thousand UAH.) UAH.from the VAT;
On Lots 14, 15 for a total sum – 1 200 000,00 (one million two hundred thousand UAH.) UAH. from the VAT.
 
7. The information on the winner of the tenders on:
On Lot №1
7.1.1 Full name: Joint-stock company of the closed type Motor transportation enterprise
" UGELECTROSETSTROY "
7.2.1. . EGRPOU identification code (isn’t to be published):
7.3.1. Address (isn’t to be published): 83085, Ukraine, Donetsk, street Prokofeva, 9
7.4.1. Telephone, fax (isn’t to be published):
On Lots 2, 16:
7.1.2. Full name: Physical the person businessman Bondarenko O.M.
7.2.2. EGRPOU identification code (isn’t to be published):
7.3.2. Address (isn’t to be published):
7.4.2 Telephone, fax (isn’t to be published):
 
On Lots 3, 5
7.1.3.  Full name: Physical the person businessman Sushchenko Vladimir Grigorevich
7.2.3. EGRPOU identification code (isn’t to be published):
7.4.3. Address (isn’t to be published): Ukraine 83121, Donetsk area, Dzerzhinsk, Novgorod, street of Soldiers-internationalists, 14/16
7.5.3 Telephone, fax (isn’t to be published):  
On Lots 4, 9, 10, 11
7.1.4. Full name: the Society with limited liability the Motor transportation enterprise «Donbassvodbud»
7.2.4. EGRPOU identification code (isn’t to be published):
7.3.4. Address (isn’t to be published): Ukraine 83114, Donetsk, street Tambov, 50
7.4.4. Telephone, fax (isn’t to be published):
 
On Lot 6
7.1.5. Full name: Physical person-businessman Marchenko Irina Alekseevna
7.2.5. EGRPOU identification code (isn’t to be published):
7.3.5. Address (isn’t to be published):
7.4.5. Telephone, fax (isn’t to be published):
 
On Lot №7:
7.1.6. Full name: Physical person-businessman Pigosh Vladimir Josifovich
7.2.6. EGRPOU identification code (isn’t to be published):
7.3.6. Address (isn’t to be published):
7.4.6. Telephone, fax (isn’t to be published):
 
On Lots 12, 13
7.1.7. Full name: Open joint-stock company " Donbasscanalbud "
7.2.7. EGRPOU identification code (isn’t to be published):
7.3.7 Address (isn’t to be published):
7.4.7. Telephone, fax (isn’t to be published):
 
On Lots 14, 15
7.1.8. Full name: Limited liability company " Don-Кolorit "
7.2.8. EGRPOU identification code (isn’t to be published):
7.3.8. Address (isn’t to be published):
7.4.8. Telephone, fax (isn’t to be published): 
 
 
8. Position and name of announcement subscriber:
Chief engineer
Head of Tender Committee                          Sabadash V.Ye.
M.P.
 
Executor:
Secretary of Tender Committee
Vorobyova M.S.
Tel. 8(062) 387-20-28

Назад

Версия для печати