Річна інформація емітента облігацій місцевих позик за 2007 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
 Донецька міська рада
1.2. Місцезнаходження емітента
 Донецька обл. Ворошиловський р-н 83050 м. Донецьк, вул. Артема,буд. 98
1.3. Міжміський код, телефон та факс емітента
 (+38062) 338-09-55; 335-07-48 (+38060) 335-29-41
1.4. Електронна поштова адреса емітента
 [email protected]
3. Інформація щодо облігацій місцевих позик
3.1. Інформація щодо випуску облігацій місцевих позик:
Облігації серії А:
 дата реєстрації випуску: 02.08.2004
 номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 3/1-I-2004
 термін обігу облігацій місцевих позик: 36 місяців
 дата погашення облігацій 16.08.2007 року
 
Облігації серії В:
 дата реєстрації випуску: 22.06.2005
 номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/1-I-2005
 термін обігу облігацій місцевих позик: 60 місяців
           дата погашення облігацій 11.07.2010 року
 
Облігації серії С:
 дата реєстрації випуску: 29.08.2006
 номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 7/1-I-2006
 термін обігу облігацій місцевих позик: 60 місяців
 дата погашення облігацій 05.03.2011 року
 
3.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик):
Метою позик є залучення фінансових ресурсів до бюджету розвитку міського бюджету міста Донецька для часткового вирішення соціальних проблем міста у напрямках інвестування під програми капітальних вкладень
 
3.3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик: 115 000 шт.
Сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик: 115 000 000,000 грн.
3.4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик:
Кошти отримані від розміщення облігацій місцевих позик серій А, В та С направлені на житлове будівництво, та будівництво об’єктів комунального призначення
 
3.5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик:
Погашення облігацій місцевих позик серій А, В та С здійснюється в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Платіжного агента.
 
3.6. Інформація щодо внутрішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:
Облiгацiї вільно обертаються на території України серед юридичних та фізичних осіб, резидентів та не резидентів. Операції з облiгацiями Донецької міської ради здійснюються на біржовому ринку - "Фондовій бiржi ПФТС" та позабіржовому ринку.
 
Інформація щодо зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:
Не здійснюється
 
Інформація щодо факту лістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:
Лістинг облігацій Донецької міської ради у 2007 році не здійснювався.
 
Облiгацiї Донецької міської ради серії А були включені до котирувальних листів "Фондової біржі ПФТС" третього рівня 16.08.2004. 06.02.2007 облігації цієї серії переведені до котирувальних листів " Фондової біржі ПФТС" другого рівня.
Облiгацiї Донецької міської ради серії В були включені до котирувальних листів "Фондової біржі ПФТС" другого рівня 18.07.2005. 
Облiгацiї Донецької міської ради серії С були включені до котирувальних листів "Фондової біржі ПФТС" другого рівня 26.09.2006.
 
Інформація щодо факту делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:
Фактів делiстингу облігацій Донецької міської ради серії А та серії С у 2007 році не було.
22.10.2007 "Фондовою біржею ПФТС" прийнято рішення про застосування процедури делiстингу до облігацій Донецької міської Ради серії В та переведення їх до позалiстингових цінних паперів
 
3.7. Проценти, що виплачені за облігаціями місцевих позик:
27 787 900,000 грн.
Сума доходу, що виплачена за облігаціями місцевих позик:
27 787 900,000 грн.
 
Проценти, що не виплачені за облігаціями місцевих позик: 0,000 грн.
Сума доходу, що не виплачена за облігаціями місцевих позик: 0,000 грн.
 
3.9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик: 95 545 400,000 грн.
 
3.10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик: 20 000 000,000 грн.
 
3.11. Кількість непогашених облігацій: 0 шт.
Сума, на яку не погашено облігації місцевих позик: 0.000 грн.
 
3.12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі:
За 2005 рік у зведений бюджет (загальний i спеціальний фонди без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 773,2 млн. грн. або 106,7 % до уточнених планових призначень 724,5 млн. грн., додатково отримано 48,7 млн. грн. 
 
Обсяг власних i закріплених доходів по загальному фонду склав 678,0 млн. грн. або 105,3 %, до уточненого плану 644,0 млн. грн., додатково отримано 34,0 млн. грн. Планові призначення по спеціальному фонду зведеного бюджету виконані на 118,2 % при уточненому плані 80,5 млн. грн. фактичне надходження склало 95,2 млн. грн., понад плану надійшло 14,7 млн. грн.    За 2006 рiк у зведений бюджет (загальний i спеціальний фонди без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1010,8 млн. грн. або 103,3 % до уточнених планових призначень 978,9 млн. грн., додатково отримано 31,9 млн. грн.
Обсяг власних i закріплених доходів по загальному фонду склав 846,1 млн. грн. або 101,6 % до уточненого плану 833,0 млн. грн., додатково отримано 13,1 млн. грн. Планові призначення по спеціальному фонду зведеного бюджету виконані на 112,8 % при уточненому плані 146,0 млн. грн. фактичне надходження склало 164,7 млн. грн, понад план надійшло 18,7 млн. грн. За 2007 рік у зведений бюджет (загальний i спеціальний фонди без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1527,2 млн. грн. або 109,9% до уточнених планових призначень 1389,6 млн. грн., додатково отримано 137,6 млн. грн. Обсяг власних i закріплених доходів по загальному фонду склав 1292,8 млн. грн. або 108,2%, при уточненому плані 1194,4 млн. грн., додатково отримано 98,4 млн. грн. Планові призначення по спеціальному фонду зведеного бюджету виконані на 120,1 % при уточненому плані 195,1 млн. грн. фактичне надходження склало 234,3 млн. грн., понад план надійшло 39,2 млн. грн. Виконання забезпечене по всім джерелам. Найбільш значимими джерелами формування доходної частини бюджету є: податок з доходів фізичних осіб (80,1% від фактичних надходжень у загальний фонд) виконання 108,5 %, плати за землю (9,6 %) виконання 105,1 %.
 

Назад

Версия для печати