Управление жилищного хозяйства

Начальник управления: Литвинов Валерий Александрович
Телефон: 305-17-24, факс 304-83-67
Приемные дни: понедельник 10.00-18.00; первая суббота месяца 10.00-14.00, ул.Постышева, 68 (3-й этаж приемная)
E-mail [email protected]
83001, г. Донецк, ул. Постышева, 68
http://donetsk.life.dn.ua

 Заместитель начальника - главный инженер : Артеменко Тимур Иванович

Телефон: 304-79-47

Заместитель начальника: Оборкина Елена Ивановна                                                                                     Телефон: 305-17-25

Заместитель начальника: Костиков Игорь Викторович                                                                                             Телефон: 304-21-40
Телефон диспетчерской: 15-57(2 линии), 305-17-26

Отделы управления:
- Отдел учета и контроля
 Начальник отдела: Бузовари Наталья Васильевна
Телефон: 304-54-47
- Эксплуатационно-производственный отдел
Начальник отдела: Кузнецова Елена Викторовна
Телефон: 305-17-48                                                                                                                                                      Регистрация обращений граждан: телефон 338-07-03
- Финансово-экономический отдел
Начальник отдела: Воронова Марина Валериевна
Телефон: 305-31-86
- Отдел новых форм хозяйствования
Начальник отдела: Зинченко Неонила Ивановна
Телефон: 335-04-61
- Отдел по учету и контролю за использованием нежилых помещений
Начальник отдела: Лайкова Ирина Викторовна
Телефон: 305-20-02
- Отдел технического надзора за капитальным ремонтом
Начальник отдела: Криволапова Лариса Ивановна
Телефон: 335-08-26

 

 П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління житлового господарства Донецької міської ради

затверджено рішенням міської ради від 30.03.2012  №15/22

         1.Управління житлового господарства Донецької міської ради (далі Управління) є виконавчим органом міської ради, підконтрольне і підзвітне міській раді і її виконавчому комітету, підпорядковане міському голові. Управління координує свої дії з головним управлінням житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації.

 

          2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами і актами Президента України, Законами України, постановами і розпорядженнями Верховної ради України, Кабінету  Міністрів України, рішеннями обласної ради, міської ради і його виконкому, розпорядженнями міського голови, наказами, інструкціями, методичними вказівками Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, а також цим Положенням.

3.Управління в межах своєї компетенції координує роботу комунальних підприємств і підприємств інших форм власності, що забезпечують утримання і експлуатацію житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста (далі підприємства житлового господарства). Спрямовує дії об'єднань  співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та підприємств, що мають відомчий житловий фонд на виконання діючого законодавства з питань утримання, збереження житлового фонду, реалізації заходів щодо поліпшення санітарного стану та благоустрою житлових будинків і прибудинкових територій.

          4.Основними завданнями управління є:

          4.1.Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлового господарства.

4.2.Аналіз стану житлового господарства міста і підготовка пропозицій до проекту міського бюджету щодо фінансування програм розвитку житлового господарства, благоустрою міста.

4.3.Організація виконання державних програм, опрацювання і реалізація місцевих програм розвитку житлового господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення  в частині надання житлових послуг і утримання житлового фонду, енергозбереження, стану безпеки, умов праці і виробничого середовища.

4.4.Забезпечення в  межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з  питань житлового господарства.

4.5.Виконання функцій управління в сфері житлового господарства, забезпечення і координація роботи підприємств житлового господарства.

4.6.Підвищення рівня та якості житлових послуг, що надаються населенню міста, забезпечення належного утримання та експлуатації житлового фонду і об'єктів житлового господарства.

4.7.Виконання функцій замовника з проектування, реконструкції та капітального ремонту житлового фонду.

            4.8.Регулювання у межах своєї компетенції діяльності суб'єктів природних монополій у сфері житлового господарства.

4.9.Здійснення  контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, у тому числі прибудинкових територій.

4.10.Організаційно-методичне, нормативне і правове забезпечення роботи підприємств житлового господарства, ведення претензійно - позивної  роботи з питань житлового господарства.

4.11.Вирішення інших питань у сфері житлового господарства відповідно до законодавства.

 

5.Управління відповідно до покладених на нього завдань:

5.1.Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлового господарства, подає до міської ради пропозиції з цих питань.

5.2.Готує пропозиції до проектів місцевого бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, міських програм розвитку житлового господарства та благоустрою території міста і подає їх на розгляд міської ради.

5.3.Організовує виконання державних програм та опрацювання і реалізацію місцевих програм розвитку житлового господарства, подає пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення в частині надання житлових послуг і утримання житлового фонду, енергозбереження, стану безпеки, умов праці і виробничого середовища.

5.4.Готує і подає в установленому порядку до міської ради пропозиції щодо:

- удосконалення структури управління і розвитку житлового господарства міста;

- розвитку підприємництва, конкуренції, демонополізації житлового господарства та формування ринку послуг з утримання житла;

- удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлових послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлового господарства;

- проведення інвестиційної політики у сфері реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлового господарства;

- удосконалення управління майном підприємств житлового господарства;

- відселення громадян із житлових будинків, що перебувають в аварійному стані чи на зсувних ділянках і підлягають зносу у зв'язку з відводом земельних ділянок для суспільних потреб.

         5.5.Забезпечує здійснення заходів з реформування житлового господарства відповідно до державної, регіональної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності:

-  координацію проведення конкурсів і укладання договорів з підприємствами на право виконання робіт з утримання житлового фонду;

-  надання консультативної допомоги в розробленні Уставів, підприємствам, що забезпечують утримання і експлуатацію житлового фонду;

- координацію роботи відділів реформування житлово-комунального господарства у районних радах по залученню населення до управління житловим фондом;

- організацію  виконання заходів щодо створення об'єднань  співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

- надання методичної допомоги ініціативним групам по створенню  ОСББ, участь у зборах і підготовка проектів рішень міської ради щодо передачі будинків на баланс ОСББ, перереєстрації  житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) в ОСББ;

- контроль у межах своєї компетенції за діяльністю ОСББ, ЖБК та підприємств, маючих на балансі відомчий житловий фонд ( в частині експлуатації житла);

- надання житлової площі в гуртожитках громадянам, що втратили житло в результаті пожежі, стихійного лиха чи мають аварійне житло, згідно доручень виконкому міськради та Положення про гуртожитки.

         5.6.Проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та науково-технічних програм, дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств житлового господарства.

          5.7.Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення  сталої роботи підприємств житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також стану житлових будинків в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг підготовки житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

5.8.Здійснює контроль в межах своєї компетенції за виробничою та фінансово-господарською  діяльністю підприємств житлового господарства, що забезпечують утримання і експлуатацію житлового фонду.

5.9.Забезпечує контроль за виконанням рішень центральних, обласних, місцевих органів виконавчої влади з питань, що стосуються житлового господарства.

5.10.Проводить облік  житлового фонду відповідно до закону, контролює  його використання, стан експлуатації і утримання, додержання вимог нормативно-правових актів у сфері житлового господарства.

5.11.Вживає заходи до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах житлового господарства, оснащенню житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних, регіональних і міських програм.

5.12.Бере участь у реалізації державної політики з питань ціноутворення у сфері житлового господарства, погоджує і контролює в установленому порядку розрахунки щодо оптимізації  цін і тарифів на роботи і послуги в житловому господарстві.

5.13.Сприяє прийняттю будинків відомчого житлового фонду у комунальну власність територіальної громади.

5.14.Проводить облік, інвентаризацію нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, вносить пропозиції їх власникам щодо використання таких приміщень,  для задоволення потреб територіальної громади.

5.15.Проводить інвестиційну політику в сфері реконструкції і капітального ремонту житлових будинків у разі покладених на нього функцій замовника.

          5.16.Бере участь у реалізації державної політики в сфері охорони навколишнього  природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, забезпечення санітарного стану міста, якості питної води, поліпшення технічного стану внутрішньо будинкових систем тепло-, водопостачання та водовідведення; сприяє в запобіганні підтоплень об'єктів міста, ліквідації його наслідків.

5.17.Організовує і контролює роботу з обстеження територій міста, де спостерігаються небезпечні природні та техногенні процеси, підготовки схем їх інженерного захисту, проводить моніторинг надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у житловій сфері і оцінку їх соціально-економічних наслідків.

5.18.Проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики в сфері охорони праці та соціального захисту працівників житлового господарства, дотримання правил і норм техніки безпеки, протипожежних заходів.

5.19.Організовує проведення підготовки та перепідготовки кадрів у сфері житлового господарства міста, тематичних семінарів з питань ціноутворення, бухгалтерського обліку та звітності, ресурсо-  та енергозбереження, експлуатації житлового фонду.

5.20.Сприяє проведенню науково-технічних досліджень у питаннях підвищення технологічного рівня виробництва і якості житлових послуг, зниження ресурсо- та енергоємності, забезпечення екологічної безпеки, пропагує досягнення передового досвіду, сприяє використанню на підприємствах житлового господарства сучасних інформаційних технологій.

5.21.Бере участь у підвищенні кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників і фахівців підприємств житлового господарства. Проводить атестацію посадових осіб управління та керівного складу підприємств житлового господарства у встановленому порядку і відповідно до діючого законодавства.

5.22.Проводить облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення систем обліку, звітності і державної статистики у сфері житлового господарства.

5.23.Готує пропозиції щодо визначення умов (розірвання) контрактів з керівниками комунальних підприємств житлового господарства. Готує пропозиції за розрахунками чисельності працівників і затверджує штатні розписи підприємств житлового господарства.

5.24.Виконує функції замовника з реконструкції і капітального ремонту житлового фонду та благоустрою території міста, організовує у встановленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань.

5.25.Здійснює контроль за додержанням підприємствами житлового господарства вимог законодавства в частині надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг.

5.26.Організовує обстеження житлових приміщень з метою визначення відповідності їх технічним і санітарним нормам, веде облік службового та аварійного фонду, будинків, що підлягають знесенню, а також облік громадян, що проживають у цих будинках.

          5.27.Надає організаційно-методичну допомогу будинковим, квартальним і вуличним комітетам, об'єднанням  співвласників багатоквартирних будинків, асоціаціям власників житлових будинків, громадським організаціям та організаціям що мають відомчий житловий фонд  з питань утримання і збереження житлового фонду, реалізації заходів щодо поліпшення санітарного стану та благоустрою житлових будинків і прибудинкових територій.

           5.28.Готує проекти розпоряджень міського голови, проекти рішень міської ради по виконкому міської ради з питань, що належать до компетенції управління.

5.29.У межах своєї компетенції забезпечує у встановленому порядку своєчасний розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідні заходи для вирішення порушених ними питань.

5.30.Інформує населення через засоби масової інформації про програми реформування та розвитку житлового господарства міста, організовує їх громадське обговорення.

5.31.Організовує правову роботу в управлінні та на підприємствах житлового господарства. У межах своєї компетенції захищає інтереси міської ради,  виконкому та міського голови і підприємств житлового господарства в органах державного управління, у судах загальної юрисдикції, господарському суді відповідно до діючого законодавства.

5.32.Координує роботу підприємств житлового господарства та надає допомогу в організації бухгалтерського обліку і звітності, впровадженню прогресивних форм і методів обліку, здійснює прийом бухгалтерської та статистичної звітності, проводить документальні й тематичні ревізії.

5.33.Заслуховує на засіданнях технічної ради та балансових комісіях керівників підприємств житлового господарства про стан експлуатації, утримання житла, економії матеріально-технічних і енергетичних ресурсів, фінансовому стані та інших питань, що входять до компетенції управління. Вживає заходи  щодо оптимізації роботи підприємств.

 

5.34.Здійснює підготовку документів про передачу в оренду будинків, споруджень і нежитлових приміщень, не включених до програми приватизації.

5.35.Здійснює технічний нагляд за проведенням капітального ремонту житлового фонду Донецької міської ради.

5.36.Виконує інші функції, передбачені законодавством.

6.Управління має право:

6.1.Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з житлових питань.

6.2.Здійснювати контроль за інвентаризацією та використанням нежитлового фонду територіальної громади  незалежно від форм власності.

6.3.Вносити відповідним районним і місцевим органам виконавчої влади пропозиції про припинення будівництва, реконструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення у разі порушення вимог законодавства та правил житлово-комунального обслуговування населення.

6.4.Залучати фахівців інших структурних підрозділів районної та міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівником) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.5.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для покладених на нього завдань.

6.6.Скликати у встановленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

6.7.Виступати замовником проектування, реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлового господарства та благоустрою міста.

6.8.Надавати послуги фізичним і юридичним особам у межах, визначених законодавством.

6.9.Брати участь у розгляді питань, що стосуються інтересів житлового господарства.

6.10.Готувати пропозиції при формуванні бюджету міста, у частині фінансування житлового господарства та використання засобів на експлуатацію і капітальний ремонт житла.

6.11.Вносити пропозиції виконкому міськради про можливості підприємств житлового господарства по наданню платних послуг населенню, поліпшенню форм і методів обслуговування населення, економії енергетичних ресурсів; залучати до обслуговування житлового фонду підприємства різних форм власності на конкурсних засадах.

6.12.Вносити пропозиції виконкомам районних в місті Донецьку рад щодо поліпшення експлуатації житлового фонду.

6.13.Вносити пропозиції міській раді щодо включення об'єктів в програму приватизації, по визначенню переліку об'єктів що не підлягають приватизації, а також по відчуженню комунального майна.

 

7.Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та громадянами.

 

8.Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно діючого законодавства.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління.

 

9.Начальник управління:

9.1.Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на управління завдань.

9.2.Розробляє структуру управління, затверджує положення про підрозділи управління, розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління, керівниками цих підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності.

9.3.Подає на розгляд міському голові кошторис  і штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду сплати праці його працівників.

9.4.Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

9.5.Видає в межах своєї компетенції накази і інструкції, організовує і контролює їх виконання.

9.6.Розробляє і подає на затвердження заступнику міського голови, що координує житлове господарство, функціональні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.

9.7. Представляє в установленому порядку міському голові кандидатури на призначення (пересування), звільнення посадових осіб місцевого самоврядування, погоджує розпорядні документи з кадрових питань.

9.8.Координує у межах своїх повноважень діяльність відділів житлово-комунального господарства районних у місті держадміністрацій з питань стану експлуатації і утримання житлового фонду.

9.9.Скасовує накази керівників підприємств житлового господарства, які суперечать законодавству і актам органів виконавчої влади вищого рівня.

9.10.Укладає угоди (у разі делегування відповідних повноважень) з підприємствами на утримання житлових будинків  комунальної власності та прибудинкових територій, забезпечення населення питною водою та послугами з опалення, гарячого водопостачання та водовідведення.

 

          10.Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, розгляду науково-технічних і економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування житлового господарства міста в управлінні можуть утворюватися науково-технічні та економічні ради і комісії під головуванням начальника управління. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

 

          11.Фінансування управління здійснюється  за рахунок коштів місцевого бюджету.

 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає міська рада в межах виділених асигнувань.

 Кошторис і штатний розпис управління затверджує міський голова після попередньої експертизи їх в фінансовому управлінні міськради.

 

          12.У структурі управління є бази відпочинку «Жилищник», «Азовочка», «Донецьк», які утримуються за рахунок засобів підприємств житлового господарства і цільового бюджетного фінансування.

 

          13.Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки і інші реквізити.

 

Назад

Версия для печати

Скачать:

Публичная информация.doc