Оголошення про проведення відкритих торгів (06.11.09)

Предмет закупівлі: Код 14.40.1 Сіль (сіль поварена помолу №3 з антіслежем до 150 г/т)

 

 

Announcement of holding open auction

 

1. Information not for publishing:

2. Customer:

2.1. Full name: Utility Enterprise Road Repair and Building Direction

2.2. Identification code according to EDRPOU (not for publishing)

2.3. Address: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk, Ukraine 

2.4. Auction manager: head of tender committee, chief engineer Sabadash Vadym Yevgenovych, phone (062)387-20-28
 3. The information on a subject of purchase:

 3.1. A subject of purchase: the Code 14.40.1 Salt (salt boiled a grinding №3, with antislezh

 up to 150 g/t)

 3.2. Quantity (in case of purchase of the goods): 7 000 (seven thousand) tons 
 3.3. A place and term (deliveries, performance of works or granting of services): Donetsk city, 
40 V, Sechenova street, January-March, 2010. 
4. Purchase procedure: open auction

5. Obtaining tender documentation:

5.1. Place: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk city, Ukraine, chief engineer’s office.

5.2. Way: personal/post. 

6. Tender provision:

6.1. Way (means) granting: it is not required.

6.2. The size: it is not required.

7. Terms of submitting tender proposals:

7.1. Place: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk city, Ukraine, chief engineer’s office

7.2. Way: personal/post.   
7.3. A total elapsed time: 8 h. 30 minutes on December, 16th., 2009. 

8. Disclosure of tender proposals:

8.1. Place: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk city, Ukraine, chief engineer’s office

8.2. Date: 9 h. 00 minutes on December, 16th., 2009.   

9. Additional information: Customer’s authorized officer to contact with participants: head of department

of goods, works and services purchasing for state funds: Tereshchenko Larysa Ivanivna, the phone number

is  (062) 387-20-28, address:  1, 50-Richya SRSR st., office 23, 83086, Donetsk city, Ukraine. Main

qualifying requirements: according to clause 24 of Regulation relating goods, works and services purchasing

for state funds.

10. Title, name of the person certifying the announcement:

 

Head of tender committee,

Chief engineer                             ____________                                     V.Ye. Sabadash

                                                               (signed)

 

Seal: Ukraine, Donetsk/ Utility enterprise Road Repair and Building Direction / identification code: 05449153.

 

Compiled by:

Secretary of tender committee

of Utility enterprise Road Repair and Building Direction

Vorobyova M.S.

Phone 8 (062)387-20-28

 

1. Інформація не для друку
2. Замовник:
2.1. Повна назва: Комунальне підприємство Шляхове  ремонтно-будівельне управління   
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку)
2.3. Адреса: Україна, 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1 
2.4.  Відповідальний за проведення торгів:перший заступник начальника управління - головний інженер, голова тендерного комітету Сабадаш Вадим Євгенович; тел.(062) 387-20-28 
3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі: Код 14.40.1 Сіль (сіль поварена помолу №3  з антіслежем до 150 г/т).

3.2. Кількість (у разі закупівлі товару): сіль поварена помолу №3  з антіслежем до 150 г/т - 7000 (сім тисяч) тонн.

3.3.  Місце  і  строк  (поставки, виконання робіт або надання послуг): м. Донецьк, вул. Сєченова, 40В, січень - березень 2010 року. 
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Отримання тендерної документації:
5.1. Місце:Україна,83086, м. Донецьк, вул.50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера. 
5.2. Спосіб: особисто / поштою. 
6. Тендерне забезпечення: 
6.1. Спосіб (форма) надання:  не вимагається
6.2. Розмір:  -
7. Умови подання тендерних пропозицій:
7.1. Місце:Україна,83086,м.Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера. 
7.2. Спосіб: особисто / поштою. 
7.3. Кінцевий строк : 08 год. 30 хв. 16 грудня 2009 року.
8. Розкриття тендерних пропозицій:
8.1. Місце: 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера. 
8.2. Дата : 09 год. 00 хв.   16 грудня 2009 року.
9. Додаткова інформація:  Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок із учасниками: начальник  відділу по закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти: Терещенко Лариса Іванівна , тел. (062) 387-20-28, адреса: Україна, 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1,каб.23.

Основні кваліфікаційні вимоги: згідно пункту 24 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

10. Посада, прізвище та ім’я особи, що підписує оголошення:
 
Голова тендерного комітету,
головний інженер                                                                           В.Є.Сабадаш

  

        Виконавець:

           Секретар тендерного

           комітету КП ШРБУ

           Воробйова Марина Сергіївна        

         тел. 8 (062) 387-20-28   

           тел. 8 (067) 524-35-04    

 

Назад

Версия для печати