ОБҐРУНТУВАННЯ застосування процедури закупівлі в одного учасника

Виконком Донецької міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування. Виконком Донецької міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04052844

1.3. Місцезнаходження. 83050, м.Донецьк, вул..Артема, 98

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Савченко Ольга Анатоліївна, секретар тендерного комітету, тел. (062) 335-79-70, факс (062) 335-44-61

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Виконком Донецької міської ради, код за ЄДРПОУ - 04052844

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника.  10.09.2010 р.

2. Джерело фінансування закупівлі. Міський бюджет, державний бюджет

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі.65.22.1 „Послуги з надання кредиту інші”

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг. Надання кредиту (кридтної лінії) в сумі 350000,00 тис. грн. на закупівлю автобусів та тролейбусів в рамках підготовки до ЄВРО-2012, з виплатою процентів в розмірі 14,8%

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. м.Донецьк

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. до 30.04.2013 р.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Публічне акціонерне товариство „Державний експортно-імпортний банк України”

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 00032112

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, тел.. 0-800-50-44-50, телефакс: +380 (44) 247-80-80

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Відсутність конкуренції на послуги, які можуть бути надані тільки певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернатив згідно ст.. 39 Закона України „Про здійснення державних закупівель”.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

З метою виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи -2012 з футболу, затвердженою Постановою КМУ № 387 від 14.04.2010 р., якою  передбачено створення сучасних систем для забезпечення надання послуг громадського транспорту у м. Донецьку, а саме оновлення парку трамвайних вагонів, автобусів та тролейбусів за рахунок міського бюджету, 04.08.2010 р. відбулася нарада з представниками Національного агентства з питань підготовки та проведення в України фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу та представниками  приймаючих міст фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу  Харківської, Донецької та Львівської місьркад, під очолюванням Віце –прем’єр - міністра України Колеснікова Б.В.. Її підсумком явились протокольні рішення від 06.08.2010 р. № 48285/0/1-10, які включають рекомендації Донецької міської раді стосовно укладання угоди з ПАТ „Укрексімбанк” щодо кредитування у 2010-2012 роках закупівлі автобусів та тролейбусів.

Керуючись Постановою КМУ № 707  від 11.08.2010 р. про внесення змін до Постанови КМУ „ Про Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів”  № 207 від 24.02.2003 р., яка дає можливість міським радам готувати рішення про здійснення запозичень без проведення перевірки Мінфіном, Донецькою міською радою було підготовлено та прийняте рішення № 47/2 від 10.08.2010 р. „Про здійснення запозичення до міського бюджету на закупівлю автобусів та тролейбусів для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу”, у якому були висвітлені істотні умови запозичення: а саме розмір кредитної лінії – 350,0 млн. грн., відсотки за запозичення – 14,8 % відсотків річних, частина яких у розмірі 50% буде відшкодована з державного бюджету.

З огляду на особливості відсоткової ставки, в теперішній час на ринку фінансових послуг,  відсутні фінансові установи спроможні надати вищеозначені фінансові послуги, окрім ПАТ „Державний експортно-імпортний банк”. Таким чином, спираючись на обставини отримання цієї кредитної лінії, та відсутністю конкуренції на послуги, які можуть бути надані тільки певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернатив, а саме ПАТ „Державний експортно-імпортний банк”, на його адресу Донецькою міською радою був надісланий лист про можливість відкриття кредитної лінії відповідно до отриманих рекомендацій наради, на який була отримана позитивна відповідь.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

·        Постанова Кабінету Міністрів України № 387 від 14.14.2010 р. „Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи -2012 з футболу”

·        Постанова Кабінету Міністрів України № 707  від 11.08.2010 р. „Про внесення змін до Постанови КМУ № 207 від 24.02.2003 р „ Про Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів” 

·        Протокольне рішення наради під головуванням Віце-прем’р-міністра України Б.В. Колеснікова „Про оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу від 06.08.2010 № 48285/0/1-10

·        Рішення Донецької міської ради „Про програму по покращенню якості  транспортного обслуговування пасажирів на маршрутах м. Донецька у 2010 р.” від 12.05.2010 № 44/26 (зі змінами від 10.08.2010 № 47/4)

·        Рішення Донецької міської ради „Про здійснення запозичення до міського бюджету на закупівлю автобусів та тролейбусів для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” від 10.08.2010 р. № 47/2

·        Лист Управління НБУ в Донецькій області № 04-014/7694 від 08.09.2010 р.

·        Лист ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України” від 18.08.2010 № 018-04/5686

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                      Волков М.І.

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Інформація готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 обґрунтування.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

4. Щодо пункту 2 обґрунтування.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

5. Щодо пункту 3 обґрунтування.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економіки України. Замовник зазначає інформацію про кількість товару, місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також, при необхідності, технічні та інші параметри предмета закупівлі.

Щодо підпункту 5.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затверджених наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, залежно від обраного предмета закупівлі (за наявності).

6. Щодо пункту 4 обґрунтування.

Учасник процедури закупівлі зазначається відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону. Замовник зазначає інформацію про юридичну особу відповідно до її установчих документів, а про фізичну особу - відповідно до її паспорта чи інших документів згідно з чинним законодавством України.

7. Щодо пункту 5 обґрунтування.

Замовник зазначає одну з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених частиною другою статті 39 Закону.

8. Щодо пункту 6 обґрунтування.

Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, зазначаються замовником у довільній формі, виходячи з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених частиною другою статті 39 Закону.

9. Щодо пункту 7 обґрунтування.

Замовник зазначає експертні, нормативні, технічні та інші документи (у тому числі видавника, дату видання, номер документа та інше), що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

 


 

 

Назад

Версия для печати