Оголошення про проведення відкритих торгів по закупівлі піску та гравію (щебінь фр.5-20,ПЩС фр.0-10)

 
Announcement of holding open auction
 
1. Information not for publishing:
1.1. Principal funds manager (full name and identification code according to EDRPOU) Principal municipal improvements and utility service administration of city council, identification code according to EDRPOU: 34053605
1.2. Source of purchase financing: funds of enterprise / funds of local budget                              1.3. The size of budgetary purpose according to the estimate or the expected cost of purchase: 
11 082 500,00 UAH (eleven millions eighty two thousand five hundred UAH).
2. Customer:
2.1. Full name: Utility Enterprise Road Repair and Building Direction
2.2. Identification code according to EDRPOU (not for publishing): 05449153
2.3. Address: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk, Ukraine 
2.4. Auction manager: head of tender committee, chief engineer Sabadash Vadym Yevgenovych, phone (062)304-70-79
3. The information on a subject of purchase:
3.1. A subject of purchase: 14.21.1Sand and gravel (#1 rubble granite fr.5-20мм, # 2 -  Rubble-sandy mix fr.0-10мм)
3.2. Quantity (in case of purchase of the goods): # 1 - 25000 (twenty five thousand) tons, # 2 - 90000 (ninety thousand) tons
3.3. A place and term (deliveries, performance of works or granting of services): Donetsk, January-December, 2009.                
4. Purchase procedure: open auction
5. Obtaining tender documentation:
5.1. Place: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk, Ukraine, chief engineer’s office.
5.2. Way: personal/post. 
5.2. A way: personally / by mail.     
6. Tender maintenance: 
6.1. A way (form) granting: a bank guarantee 
6.2. The size: the size of a bank guarantee is registered in tender documentation.
7. Terms of submitting tender proposals:
7.1. Place: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk, Ukraine, chief engineer’s office
7.2. Way: personal/post.  
7.3. A total elapsed time: 08 oc. 45 minutes on November, 19th, 2008.
8. Disclosure of tender proposals:
8.1. Place: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk, Ukraine, chief engineer’s office
 8.2. Date: 09 oc. 00 minutes on November, 19th, 2008.
9. Additional information: Customer’s authorized officer to contact with participants: head of department for goods, works and services purchasing for state funds: Tereshchenko Larysa Ivanivna, phone (062)387-20-28, address: 1, 50-Richya SRSR St., office 18, 83086, Donetsk, Ukraine. Main qualifying requirements: according to clause 24 of Temporary Regulation relating goods, works and services purchasing for state funds.
The basic qualifying requirements: according to item 24 of Temporary Regulation relating goods, works and services for public funds. Participants can submit the offers concerning a part to a subject of purchase.
10. Title, name of the person certifying the announcement:
 
Head of tender committee,
Chief engineer                           ____________                                     V.Ye. Sabadash
                                                               (signed)
 
Seal: Ukraine, Donetsk/ Utility enterprise Road Repair and Building Direction / identification code: 05449153.
 
Compiled by:
Secretary of tender committee
of Utility enterprise Road Repair and Building Direction
Vorobyova M.S.
Phone 8 (062)387-20-28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Інформація не для друку:
1.1.    Головний   розпорядник   коштів   (повна   назва   та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Головне управління благоустрою та комунального обслуговування міськради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34053605
1.2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства /кошти місцевого бюджету
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі:            11 082 500,00грн.(одинадцять мільйонів вісімдесят дві тисячі п’ятсот гривень).
2. Замовник:
2.1. Повна назва: Комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління  
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку): 05449153 
2.3. Адреса:Україна, 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1                      
2.4. Відповідальний за проведення торгів: голова тендерного комітету, головний інженер Сабадаш Вадим Євгенович; тел.(062) 304-70-79                 
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Предмет закупівлі: 14.21.1Пісок та гравій (Лот № 1- щебінь гранітний фр.5-20мм, Лот № 2 -  щебенево-піщана суміш фр.0-10мм)
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару):  Лот № 1 - 25000 (двадцять п’ять тисяч) тонн, Лот № 2 – 90000 (дев’яносто тисяч) тонн
3.3. Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання послуг):м. Донецьк,                               січень-грудень 2009 року.                
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Отримання тендерної документації:
5.1. Місце:Україна,83086, м. Донецьк, вул.50-річчя СРСР,1, кімната головного інженера.                                                             
5.2. Спосіб:особисто/поштою.     
6. Тендерне забезпечення:
6.1. Спосіб (форма) надання: банківська гарантія                                                              6.2. Розмір: розмір банківської гарантії зазначен у тендерній документації.
7. Умови подання тендерних пропозицій:
 7.1. Місце:Україна,83086,м.Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1, кімната головного інженера                                                              
 7.2. Спосіб:особисто/поштою.                                                                      
 7.3. Кінцевий строк : 08 год. 45 хв. 19 листопада 2008 року.
 8. Розкриття тендерних пропозицій:
 8.1. Місце:83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1, кімната головного інженера                                                              
 8.2. Дата : 09 год. 00 хв. 19 листопада 2008 року.
 9. Додаткова інформація: Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок із учасниками: начальник відділу по закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти: Терещенко Лариса Іванівна , тел. (062) 387-20-28, адреса: Україна, 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1,каб.18.
Основні кваліфікаційні вимоги: згідно пункту 24 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Учасники можуть подавати свої пропозиції стосовно частини предмету закупівлі.
 
 10. Посада, прізвище та ім’я особи, що підписує оголошення:
 
Голова тендерного комітету,                                                                                                                                                                                                               головний інженер                                                  В.Є.Сабадаш
          
        Виконавець:
           Секретар тендерного
           комітету КП ШРБУ
           Воробйова М.С.
         Тел. 8(062)387-20-28                                                                

Назад

Версия для печати