Інформація Донецької міської ради

про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів.

2. Дані про земельну ділянку:

- земельна ділянка для будівництва та обслуговування торгово-розважального центру, площа – 4,0 га, місце розташування: вул. Зльотна, Київський район, м. Донецьк.

3. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копія(ї) ліцензії(й) та сертифікату(ів);

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

- інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації: до 17.00 годин 4 листопада 2013 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 83017, м. Донецьк, вул. Марії Ульянової, 54, каб. № 208 (управління земельних ресурсів Донецької міської ради).

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 12 листопада 2013 року о 10.30.

Місце проведення: 83001, м. Донецьк, проспект Маяковського, 23 (зал засідань управління капітального будівництва Донецької міської ради).

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 83001, м. Донецьк, проспект Маяковського, 23 (управління капітального будівництва Донецької міської ради), телефон для довідок: (062) 210-57-82.


 

Назад

Версия для печати