Управление строительства и перспективного развития

Начальник управления: Тарабановский Владимир Иванович
Телефон: 305-44-92
Приемные дни:пятница 9.00-12.00. ул. Маяковского, д. 23, каб.№ 101

             ЗАТВЕРЖДЕНО:

                      рішенням міської ради

                         від 21 09.2012 21/19

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління будівництва і перспективного розвитку

Донецької міської ради

 

1.  Управління будівництва і перспективного розвитку Донецької міської ради (надалі «Управління») є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету міської ради і міському голові.

1.1. «Управління» є Головним розпорядником коштів усіх рівнів бюджету, спрямованих на реалізацію міських програм по будівництву, реконструкції і капітальному ремонту об’єктів комунальної власності.

1.2.  «Управління» є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням.

2. «Управління» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

3.  Основні задачі «Управління»:

3.1.Забезпечення реалізації державної політики в області будівництва.

3.2.Розробка планів перспективного розвитку міста, сприяння впровадженню в будівництво технологій.

3.3.Забезпечення реалізації міських програм по будівництву і капітальному ремонту житлових об’єктів  освіти, охорони здоров’я,  зв‘язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового призначення.

3.4.Забезпечення  ефективного використання капітальних вкладень, спрямованих на виконання цих програм.

3.5.Підготовка і надання на затвердження міської ради містобудівних програм генеральних планів забудови міста, іншої містобудівної документації.

3.6.Коордінація на території міста Донецька діяльності суб’єктів містобудування по комплексній забудові міста.

3.7.Розробка у встановленому порядку пропозицій по впровадженню і застосуванню енергозберігаючих технологій у будівництві житлово-комунальної інфраструктури міста.

4.   «Управління»  згідно покладених на нього задач:

4.1.Виконує функції Головного розпорядника коштів, що надаються за рахунок субвенцій (трансфертів) з державного бюджету, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку соціальної сфери і контролює хід їх виконання.

4.2.Вивчає, аналізує й узагальнює інформацію, отриману від структурних підрозділів міської ради про необхідність будівництва об’єктів, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

4.3.Готує пропозиції до Програми соціально - економічного розвитку міста на плановий рік по розділу «Будівництво» і подає їх на розгляд міській раді.

4.4.Контролює цільове використання субвенцій загального і спеціального фондів з державного бюджету на капітальне будівництво.

4.5.Розробляє на підставі пропозицій відповідних структурних підрозділів міської ради поточні і перспективні плани в сфері капітального будівництва і ремонту з метою підвищення якості реалізації міських програм і досягнення їх кінцевої мети, контролює хід їх виконання.

4.6.Забезпечує, як головний розпорядник коштів, у встановленому порядку своєчасне й у повному обсязі фінансування проектно -   дослідницьких і будівельних робіт, відповідно до розроблених програм у межах коштів, передбачених бюджетом.

4.7.Визначає перелік об’єктів житлово–комунального будівництва  й об’єктів соціально-економічної інфраструктури, що вимагають першочергового здійснення заходів для попередження аварій і техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві й інших аварійних об’єктів комунальної власності, які мають потребу у відновленні і капітальному ремонті.

4.8.Готує пропозиції по розвитку і реконструкції центральних систем водопостачання, водовідведення й газопостачання.

4.9.Готує пропозиції для розробки програм капітального ремонту об’єктів освіти, охорони здоров’я й інших об’єктів соціальної інфраструктури міста.

4.10.Визначає рівень необхідного фінансування, ступень аварійності об’єктів ї його важливість для життєзабезпечення, враховує необхідність завершення раніше розпочатого будівництва та будівництва об’єктів з підготовленою проектно-кошторисною документацією.

4.11.Виступає з ініціативою по проведенню в установленому порядку перевірок використання бюджетних коштів, спрямованих на розвиток, модернізацію і реконструкцію систем теплопостачання, водопостачання і водовідведення в місті та реалізацію проектів, спрямованих на зменшення енергоспоживання в житлово-комунальному господарстві і соціально-економічній сфері.

4.12.Забезпечує дотримання законодавства в сфері будівництва, аналізує практику та готує методичні рекомендації з його застосування.

4.13.Укладає договори про  пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

{C}{C}{C}5.              {C}{C}{C}«Управління» має право:

5.1.Залучати фахівців інших підрозділів міської ради, підприємств та організацій, об’єднань громадян (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що відносяться до його компетенції.

         5.2.Одержувати у встановленому порядку від інших органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, які необхідні для виконання покладених на нього задач.

         5.3.Розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних задач і функцій замовника в межах затверджених у встановленому порядку кошторисів.

         6. «Управління» у процесі виконання покладених на нього задач взаємодіє з управлінням капітального будівництва міськради (УКБ), управліннями і відділами міськради, органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

         7. «Управління» очолює начальник – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, що затверджується на посаду міською радою за поданням міського голови.

Начальник  «Управління» має заступника, що призначається і звільняється з посади міським головою по представленню начальника управління.

{C}{C}{C}8.          {C}{C}{C}Начальник «Управління»:

8.1.Здійснює керівництво діяльністю «Управління», несе персональну відповідальність за виконання покладених на «Управління»  задач.

8.2.Подає на затвердження міському голові штатний розпис «Управління»   у рамках граничної чисельності і фонду заробітної плати.

8.3.Видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання.

8.4.Затверджує Положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки співробітників «Управління», розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів і визначає ступень їх відповідальності.

8.5.Розпоряджаеться коштами в межах затвердженого  кошторисну доходів й витрат на утримання  працівників «Управління» та несе персональну відповідальність за їх цільове  використання.

8.6.Готує пропозицію що до призначення на посаду й звільненню з посади працівників «Управління».

9. «Управління» фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

10. Гранична чисельність, фонд заробітної платі працівників  «Управління»  й витрати на їх утримання визначаються міською радою.

 

 

Секретар ради                                                              С.В.  Богачов

Назад

Версия для печати

Скачать:

Обнародование информации ГлавУГА август 2011.doc