Повноваження міського голови

Міський голова здійснюють свою діяльність з реалізації функцій міського самоврядування за дорученням територіальної громади , від її імені та в її інтересах.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади . Міський голова очолює виконавчий комітет та головує на засіданні міської ради.

Міський голова обирається жителями міста - суб'єктами міського самоврядування , шляхом вільних виборів на підставі загального , прямого рівного виборчого права - таємним голосуванням на термін , встановлений Конституцією та законами України .

Міським головою може бути обраний будь-який житель міста - громадянин України , який на день виборів вісімнадцятирічного віку і користується правом на участь у міському самоврядуванні. Порядок обрання міського голови визначається законом.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання .

Повноваження міського голови припиняються з моменту вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені рішенням міської ради у випадках :

  • його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;
  • припинення його громадянства;
  • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
  • порушення ним вимог щодо обмеження суміщення його діяльності з іншою роботою (діяльністю ) , встановлених Законом України " Про місцеве самоврядування в Україні " ;
  • визнання його судом недієздатним , безвісно відсутнім або оголошення померлим;
  • його смерті.

Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені :

  • за рішенням міського референдуму (у випадках , передбачених ст.79 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні " ) ;
  • у разі вступу на посаду міського голови , обраного на позачергових виборах (у випадку, передбаченому ч. 5 ст. 79 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні " ) .

​Виконує свою роботу відповідно до вимог статей 12 і 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Здійснює загальне керівництво діяльністю міської ради та її виконавчого комітету. Питання кадрів , економіки , обліку та розподілу житлової площі.
Забезпечує в межах , передбачених законом , дотримання Конституції і законів України , виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
Видає розпорядження в межах своїх повноважень. Підписує рішення ради та виконкому. Представляє територіальну громаду , міськрада і виконком у відносинах з державними і громадськими органами , підприємствами та організаціями міста , громадянами , а також у міжнародних відносинах .
Курирує юридичне управління , сектор з питань запобігання та виявлення корупції .
Координує діяльність першого заступника , заступників міського голови і членів виконкому.
Веде питання адміністративних органів , взаємодії з судом , прокуратурою , юстицією , адвокатурою , питання державних матеріальних резервів .
Є розпорядником бюджетних , позабюджетних цільових коштів і здійснює контроль за роботою фінансового управління .

Назад

Версія для друку