Секретар міської ради

Богачов Сергій Валентинович
Приймальня: (062) 337-06-36
У випадку, передбаченому частиною 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » , здійснює повноваження міського голови з питань роботи ради , роботи його постійних комісій. За відсутності міського голови у випадках , передбачених ст. 46 ч. 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » , скликає сесію , веде сесію і підписує рішення ради. Проводить депутатські дні.
Секретар ради організовує підготовку сесій ради , депутатських днів . Повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради , питання , які передбачається внести на розгляд ради . Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення , організує контроль за їх виконанням. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради , дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій .
Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.
Організовує за дорученням ради і відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.
 Курирує управління з організації роботи ради.
Забезпечує зберігання офіційних документів , пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста , в установленому порядку , забезпечує доступ до них осіб , яким це право надано законодавством .
Вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання , пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Назад

Версія для друку