Роз'яснення відносно працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостіми

Відповідно до норм національного законодавства, інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних,   політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Зокрема, з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, їм забезпечується  право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатись підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Всі підприємства, установи і організації створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього адаптацію до основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування з урахуваням обмежених можливостей людини. 

Державою визначено обов'язковий норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів для всіх підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, установ, організацій, в тому числі і громадських, а також фізичних осіб, які використовують найману працю. 

Таким чином, якщо чисельність працюючих складає від 8 до 25 осіб, работодавцем повинно бути створене одне робоче місце для інваліда; якщо чисельність працюючих перевищує 25 осіб - норматив складає чотири відсотки середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік.

Назад

Версія для друку