АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення виконавчого комітету Донецької міської ради (13.05.09)

„Про тарифи на роботи та послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на обєкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав та інші роботи, що виконуються комунальним підприємством Бюро технічної інвентаризації м. Донецька”
Регуляторний акт комунального підприємства Бюро технічної інвентаризації м.Донецька підготовлений згідно ст. 4,8,10 Закону України «Про основи регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої ухвалою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308.
 
 
1.        Визначення проблеми, яку необхідно вирішити шляхом державного    регулювання.
Комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації м. Донецька виконує роботи і послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об'єкти нерухомого майна і реєстрації таких прав відповідно до Статуту, зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Донецької міської ради від 18.03.1994р. № 262р.
Послуги, що надаються БТІ – платні, розмір яких визначається підприємством самостійно, виходячи з розрахункової вартості нормо-часу на виконання робіт з урахуванням рентабельності в розмірі 20% та норм часу, визначених згідно «Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації», затвердженим наказом державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 21.11.2003р. №198 (із змінами і доповненнями).
Вартість нормо-часу розрахована відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 22.05.97р. № 283/97-ВР (із змінами і доповненнями).
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.96р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулюванню цін (тарифів)” визначено, що повноваження стосовно регулювання (встановлення) тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, оформлення прав власності на об¢екти нерухомого майна та реєстрацію таких прав було покладено на обласні державні адміністрації. Таким чином, розпорядженням голови обласної державної адміністрації “Про затвердження вартості нормо-часу на роботи та послуги, що надаються бюро технічної інвентаризації” від 24.09.2008р. № 471 для БТІ встановлена вартість нормо-часу в розмірі 30,65 грн. з урахуванням ПДВ, яке розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.03.2009р.  № 104 визнано таким що втратило чинність. П.2 цього розпорядження органом місцевого самоврядування рекомендовано при встановленні тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, оформлення прав власності на об¢екти нерухомого майна та реєстрацію таких прав для комунальних підприємств бюро технічної інвентаризації керуватись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Збільшення розміру мінімальної заробітної плати з урахуванням норм і положень Регіональної галузевої угоди на 2007-2009 роки та Закону України „Про Державний бюджет  України на 2009 рік” передбачено встановлення мінімальної заробітної плати не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 669 грн. З урахуванням діючого законодавства середня тарифна ставка працівника основного виробництва повинна бути прийнята для розрахунку вартості нормо-часу у розмірі 1819 грн. Застосування мінімальних посадових окладів відповідно до чинного законодавства спричинить збільшення середньої тарифної ставки працівника основного виробництва на 10,5%.
Фонд оплати праці працівників підприємства в розрахунку діючої вартості нормо-часу сформован з дотриманням міжрозрядного співвідношення відповідно до галузевої угоди, укладеної між управлінням житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації і Донецьким обласним комітетом профспілок працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на 2007-2009р.р., генеральною, регіональною угодами і ст.14 Закону України «Про оплату праці».
Ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачає, що органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на житлово-комунальні послуги у розмірі економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво. Витрати підприємства щорічно для стабілізації стану і недопущення істотного зростання тарифів підприємство не змінювало і залишало їх на колишньому рівні, але в даний час зростання тарифів на енергоресурси на 74,5%, опалення на 62,6%, водопостачання і водовідведення на 68,3%, послуги сторонніх організацій на 19,7% спричиняє збільшення витрат підприємства на 60,5%.
Формування мінімальних посадових окладів відповідно до чинного законодавства і збільшення витрат підприємства у зв'язку із зростанням вартості послуг сторонніх організацій спричинить збільшення собівартості нормо-часу. Діючий розмір вартості норми часу є збитковим для підприємства. Зміна вартості одного нормо-часу можлива лише за умови прийняття відповідного регуляторного акта.
Відповідно до статті 28 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування» тарифи на послуги з інвентаризації нерухомого майна підлягають державному регулюванню тарифіві не регулюються ринковими механізмами.
Цей регуляторний акт приймається для розв’язання проблеми приведення тарифів на послуги БТІ у відповідність принципам державної регуляторної політики.
 
2. Мета та визначення цілей регуляторного акту.
Головною метою державного регулювання є реалізація державної політики у сфері природних монополій, захист населення та підприємств від монопольних проявів суб'єктів господарювання, недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на ринку послуг з технічної інвентаризації та реєстрації документів на право власності на нерухоме майно.
Основними цілями прийняття даного регуляторного акту є:
-    приведення тарифів на послуги БТІ до економічно обґрунтованого рівня, що відповідатиме витратам підприємства;
-    стабілізація фінансового стану та беззбиткової роботи підприємства;
-    поліпшення якості та скороченню термінів надання послуг БТІ;
-    збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;
-    можливість модернізації і комп'ютеризації виробництва, економічного розвитку підприємства;
-    поліпшення умов роботи виробничого персоналу БТІ.
Цей проект має сприяти в цілому розв¢занню проблеми, зазначеної в попередньому пункті.
 
3.      Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.
Вказану вище проблему пропонується розв'язати шляхом затвердження вартості нормо-часу на роботи і послуги, які виконуються КП БТІ м.Донецька. Планована вартість нормо-часу з урахуванням ПДВ складе 60,77 грн.
Під час розробки проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи:
Ø залишення існуючої ситуації без змін.
Залишення існуючої вартості нормо-часу у розмірі 30,65 грн. з урахуванням ПДВ, що встановлена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.09.2008р. № 471, неможливо, тому що це приведе до збитковості підприємства. Так, фактичнарентабельність за 12 місяців 2008 року склала -1,8%, при запланованій рентабельності 20%, тобто отримані збитки у розмірі 121,0 тис.грн., що, зрештою, не дозволило здійснити заходи, які передбачалися регуляторним актом при розгляді проекту розпорядження облдержадміністрації.    
Ø затвердження нової вартості нормо-часу.
Перегляд вартості нормо-часу послуг БТІ проводиться (в порівнянні з 2008 р.):
- у зв'язку зі встановленням розміру заробітної платні не нижче за прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно до чинного законодавства, що спричинить збільшення середньої тарифної ставки працівника основного виробництва на 10,5 %;
- у зв'язку із збільшенням вартості комунальних платежів на 67,6%, у тому числі на енергоресурси на 74,5%, опалювання на 62,6%, водопостачання і водовідведення на 68,3%;
- у зв'язку із збільшенням вартості послуг сторонніх організацій від 18,8% до 40,8%;
- збільшення інших накладних витрат на 52,8%, у тому числі амортизація основних засобів - 66,3%, командировочні і проїзні – 21,0%, оренда землі і податок на землю - 156,1% та ін.
З метою підвищення ефективності роботи КП БТІ м. Донецька проводить за рахунок власних коштів заходи щодо підвищення якості обслуговування замовників:
-   прийом замовлень здійснюється у відремонтованому приміщенні, обладнаному кондиціонером;
-   обслуговування замовників проводиться кожний робочий день тижня;
-    для зручності і скорочення часу обслуговування клієнтів плата за надані послуги БТІ приймається відділенням Укрсоцбанку, розташованому в столі замовлень за адресою: м.Донецьк, вул. Кобозева, 68;
-    для поліпшення обслуговування клієнтів і ліквідації черг організовани столи замовлень у віддалених районах: Петровський, Будьоннівський і Пролетарський райони м.Донецька, м.Моспіно;
-   організація надання послуг замовникам по ксерокопіюванню документів;
-   створення бригад і столів замовлень для обслуговування населення Куйбишевського, Київського, Ленінського районів;
-   застосовання комп'ютерної техніки для обробки замовлень і виготовлення документів по замовленнях.
Аналізуючи запропонований спосіб, слід зазначити, що з приведенням вартості нормо-часу у відповідність з підвищенням мінімальної заробітної платні і дотримання співвідношень розмірів тарифних ставок, передбачених генеральною, галузевою і регіональною угодами, очікуються результати як на якісному, так і на економічному рівні.
Очікувані результати:
-   забезпечення своєчасної і якісної реалізації прав громадян, власників і    користувачів об'єктів нерухомості на отримання відповідних документів про належність ним об'єктів нерухомості у встановленому законодавством порядку;
-   своєчасне надання нормативно-технічної інформації на ринку нерухомості по запитах органів державної влади;
-   забезпечення проведення якісної оцінки вартості об'єктів нерухомості;
-   приведення заробітної платні працівників у відповідність чинному законодавству і збереження кадрового потенціалу підприємства;
-   підвищення відповідальності працівників за якість і своєчасність виконуваних замовлень;
-   комп'ютеризація архівних даних про наявність і стан нерухомості в місті;
-   проведення заходів щодо поліпшення умов обслуговування населення і суб'єктів господарювання.
Запланована рентабельність 20% надасть можливість БТІ отримати плановий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, в сумі 140,0 тис.грн. Ці засоби будуть направлені на поліпшення умов прийому громадян (проведення належного ремонту і технічного оснащення приміщень прийому громадян), на забезпечення виробничого процесу засобами комп'ютерної техніки, на придбання програмного забезпечення, на виплати працівникам підприємства соціальних гарантій відповідно до колективного договору.
 
4. Механізм, запропонований для вирішення проблеми.
Встановлення нової вартості нормо-часу дозволить у повному обсязі відшкодовувати витрати підприємств з надання послуг та забезпечити рентабельну роботу БТІ, якісно та ефективно обслуговувати замовників. Враховуючи, що запропонована вартість нормо-часу регулюється за допомогою даного регуляторного акта, це дозволить перешкоджати необґрунтованому підвищенню цін на послуги БТІ, своєчасно оцінювати та вносити відповідні зміни до даного рішення  з метою створення сприятливих умов для замовників та підприємств. Застосування економічно обґрунтованої вартості нормо-часу буде сприяти захисту населення та суб'єктів господарювання від монопольних проявів на ринку послуг з оформлення та реєстрації документів на право власності на нерухоме майно, недопущенню безпідставного зростання тарифів та здійсненню контролю за правильністю їх формування.
 
5.   Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат та коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на здійснення контролю та виконання даного регуляторного акта.
Виконання вимог акта не залежить від впливу зовнішніх факторів і не заподіє можливої шкоди, що вимагає компенсації.
На дію регуляторного акта негативно може вплинути: економічна криза, підвищення тарифів, значні темпи інфляції, які можуть вплинути на роботу та привести к збитковості підприємства.
Введення в дію даного регуляторного акту дозволить своєчасно проводити розрахунки за послуги сторонніх організацій по тепло- і енергопостачанню, з працівниками по оплаті праці, з бюджетом і позабюджетними фондами, сприятиме залученню висококваліфікованих працівників, зниженню текучості кадрів. Після проведення капітального ремонту переданих на баланс БТІ приміщень, за рахунок додаткової організації робочих місць виробничого персоналу, скоротяться терміни виконання замовлень і збільшиться об'єм виконуваних робіт по технічній інвентаризації і реєстрації прав власності. Всі вищеперелічені заходи позитивно вплинуть на дію регуляторного акта і дозволять підприємству підвищити ефективність роботи, якість обслуговування замовників, що приведе к стабілізації фінансового стану і не допустять збитковості роботи підприємства.
 
6.   Очікувані результати прийняття акту.
Загальні результати введення в дію даного регуляторного акта позитивні, як для підприємств, так і для населення та інтересів держави, а саме:
Для населення та підприємств, які користуються послугами БТІ:
Ø поліпшення якості обслуговування;
Ø скорочення термінів виконання замовлень;
Ø покращення умов прийому громадян, скорочення черг;
Ø збільшення пропускної можливості, зниження трудовитрат на послуги БТІ у зв¢язку з модернізацією підприємств.
Для сфери інтересів держави:
Ø зростання відрахувань до державного, місцевого бюджетів, до Пенсійного та інших соціальних фондів внаслідок стабільної прибуткової роботи підприємства;
Ø зростання щомісячних відрахувань за рахунок збільшення кількості наданих послуг;
Ø своєчасне отримання необхідної на ринку нерухомості інформації за запитами.
7.   Визначення показників результативності регуляторного акту.
З метою відстеження результативності даного регуляторного акту визначені наступні показники результативності:
 

Показник
Од.вим.
2008 рік
2009 рік
(очік.)
обсяг наданих послуг, кількість замовників, які звертаються за послугами БТІ
од.
89592
89592
обсяг коштів від надання послуг БТІ
тис.грн. з ПДВ
13482,6
23058,0
розмір надходжень до державного та місцевого бюджету, державних цільових фондів від господарської діяльності підприємств по наданню даних послуг
тис.грн.
6947,0
11529,0
кількість видів послуг, які надаються замовникам
од.
6
6
оснащення комп’ютерами робочих місць
од.
70
80
встановлений рівень рентабельності
%
20
20
рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями даного регуляторного акта
%
100
 
100
 

          
 
8.       Термін дії регуляторного акта.            
Регуляторний акт діє до будь-яких змін на законодавчому рівні розмірів витрат у складі собівартості нормо-часу. Якщо такі зміни призведуть до суттєвого підвищення вартості нормо-часу на надання послуг БТІ, буде запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акту або прийняття нового акту в установленому порядку.
 
9.    Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
При проведенні відстеження результативності даного акта буде проаналізовано дані бухгалтерського і податкового обліку, статистична звітність.
Повторне відстеження планується здійснити через рік з дня набрання чинності даним регуляторним актом.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Базове відстеження здійснюється з 01.10.2009р. по 30.10.2009р.
 
10. Заключні положення.
 
Пропозиції і зауваження по даному регуляторному акту розглядаються протягом одного місяця з дня публікації у письмовій формі за адресою:
м. Донецьк, вул. Кобозева, 66, КП БТІ м. Донецька, тел.305-03-78
м. Донецьк, пр. Миру, 10, Представництво Госкомпідприємництва в Донецькій області, тел. 337-73-57.
 
 
 
           Перший заступник міського голови                                         М.І.Волков
 
 
Начальник КП Бюро технічної
інвентаризації м. Донецька                                                       І.М. Пономаренко

Назад

Версия для печати