Публічна інформація

 У своїй діяльності Донецька міська рада та її виконавчі органи керуються Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Щоб отримати публічну інформацію, розпорядником якої є Донецька міська рада, необхідно подати відповідний запит на інформацію.

Запит може бути колективним або індивідуальним.

Подавати запиту можна в усній, письмовій чи іншій формі:

- Поштою: 83050, м. Донецьк, вул. Артема, 98 з позначкою «Інформаційний запит»;

- Факсом: (062) 335-77-78;

- Електронною поштою: .

Запит на інформацію повинен містити:

 - Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 - Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Розпорядженням Донецького міського голови від 23.09.2011 № 760 затверджено Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Донецька міська рада.

 

Документи

21.02.2012
Нормы расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросам на информацию

21.02.2012
Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросам на информацию, распорядителями которой являются городской совет и его исполнительные органы

03.02.2012
Інформація щодо розгляду запитів на публічну інформацію

02.11.2011
Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Донецька міська рада

Затверджено розпорядженням міського голови "Про створення умов для доступу до публічної інформації" від 23.09.2011 № 760

02.11.2011
Перечень служебной информации в сфере деятельности городского совета и его исполнительных органов, и которой присваивается гриф «Для служебного пользования»