Акредитація ЗМІ

Розпорядженням міського голови від 04.04.2008 р. № 404 затверджено правила акредитації представників засобів масової інформації, незалежних журналістів і технічних працівників при Донецькій міській раді.

 

ПРАВИЛА

акредитації представників засобів масової інформації, незалежних журналістів і технічних працівників при Донецькій міській раді

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акредитація представників засобів масової інформації (далі - ЗМІ), незалежних журналістів і технічних працівників при Донецькій міській раді (далі - міська рада) проводиться Управлінням у зв'язках із громадськістю міської ради (далі - управління) з метою:

- широкого, оперативного та вільного поширення об'єктивної інформації про діяльність міської ради як органу місцевого самоврядування України;

- організації роботи представників засобів масової інформації, незалежних журналістів і технічних працівників (далі - акредитовані особи) в порядку, передбаченому законодавством.

1.2. Акредитація здійснюється на підставі Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про порядок освітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друкарські засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Типових правил акредитації працівників засобів масової інформації та незалежних журналістів при органі влади, схвалених Національною комісією з утвердження свободи слова і розвитку інформаційної галузі при Президентові України, цих правил.

2. ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ

2.1. Заявка на акредитацію подається на ім'я начальника управління на офіційному бланку ЗМІ за підписом керівника редакції друкарського ЗМІ (керівника телерадіоорганізації, інформаційного агентства, Інтернет-видання) і завіряється печаткою ЗМІ. Заявка на акредитацію незалежних журналістів і технічних працівників подається ними особисто.

У заявці необхідно зазначити:

- повну назву ЗМІ, його засновника або видавця, наклад, періодичність, місцезнаходження редакції ЗМІ, поштову адресу, номери робочих телефонів і факсу, електронну адресу (якщо є);

- прізвище, ім'я, по батькові журналіста повністю, займану посаду, робочий телефон.

2.2. Заявка на акредитацію, що не містить зазначених вище відомостей, до розгляду не береться.

2.3. Рішення про акредитацію приймає начальник управління впродовж десяти календарних днів з дня отримання заявки.

2.4. Акредитованій особі видається акредитаційне посвідчення встановленого зразка (додається), про що робиться відповідний запис у книзі обліку акредитаційних посвідчень.

2.5. Термін акредитації - 1 календарний рік.

2.6. Після закінчення терміну акредитації, у разі потреби її продовження, керівник друкарського ЗМІ (керівник телерадіоорганізації, інформаційного агентства, Інтернет-видання) повинен письмово підтвердити продовження акредитації не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення її терміну.

2.7. У разі втрати акредитаційного посвідчення акредитованій особі за його особистою заявою видається його дублікат.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКРЕДИТОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗМІ

3.1. Акредитована особа має право:

- бути присутнім на заходах, організовуваних міською радою, за винятком закритих заходів, порядок присутності на яких акредитованих осіб визначається міським головою;

- знайомитися з офіційними документами, призначеними для поширення в ЗМІ;

- завчасно отримувати інформацію про заплановані заходи;

- бути присутнім на брифінгах, прес-конференціях та інших заходах, які організовуються для засобів масової інформації, в місцях проведення відповідних заходів;

- знайомитися з інформаційно-довідковими матеріалами, а також отримувати їх електронні копії.

Акредитовані особи користуються усіма іншими правами відповідно до законодавства України.

3.2. Акредитований журналіст зобов'язаний:

- поважати при здійсненні професійної діяльності права, законні інтереси, честь і гідність міського голови, депутатів і членів виконкому міської ради, його співробітників;

- не використовувати свої права з метою приховання інформації або фальсифікації суспільно значимих відомостей, поширення чуток під виглядом достовірних повідомлень;

- не використовувати свої права на поширення інформації з метою зганьбити депутатів міської ради з ознак статі, віку, расової або національної приналежності, мови, відношення до релігії, професії, місця проживання і роботи, а також у зв'язку з їх політичними переконаннями;

- не втручатися в хід заходів (під втручанням розуміється: усні висловлювання або дії, що мають на меті притягнути до себе увагу присутніх або перервати хід заходу; ведення відео - або фотозйомки способами, що заважають ходу заходу, а також інші дії, що негативно впливають на хід заходу, на якому акредитована особа є присутньою при виконанні професійних обов'язків в якості спостерігача без права голосу);

- пред'являти при вході (виході) у будівлю міської ради, а також на вимогу при здійсненні професійної діяльності акредитаційне посвідчення;

- ознайомитися із цими правилами перед отриманням акредитаційного посвідчення.

Допуск на заходи закінчується за 5 хвилин до їх початку. У разі поважних причин запізнення, акредитована особа завчасно інформує про запізнення відповідальних працівників управління, але не пізніше початку заходу.

4. ПОРЯДОК І УМОВИ ПРИПИНЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ

4.1. Акредитація може бути припинена за рішенням начальника управління у разі порушення акредитованою особою або редакцією вимог цих правил, або поширення відомостей, що не відповідають дійсності, або відомостей, що порочать честь і гідність міської ради, що підтверджено рішенням суду, що набрало чинності.

4.2. Управління має право припинити акредитацію журналіста (технічного працівника) ЗМІ, яке припинило або призупинило свою діяльність.

4.3. Письмове повідомлення з позначенням причини припинення акредитації журналіста (технічного працівника) ЗМІ направляється керівнику та журналісту (технічному працівнику) відповідного ЗМІ. Рішення про припинення акредитації може бути оскаржене в судовому порядку.

Назад

Версія для друку