До сукупного доходу входять

1. Нарахована заробітна плата, у тому числі за наднормову роботу, за роботу у святкові, неробочі і вихідні дні і за роботу за сумісництвом, плата за роботу в колективному сільськогосподарському підприємстві; надбавки і доплати усіх видів; премії, встановлені за системами оплати праці на підприємстві, в установі, організації, незалежно від періодичності і джерел їх виплати; процентні надбавки і щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за підсумками роботи за рік підприємства, установи або організації. Премії і щорічні винагороди включаються в сукупний дохід на час їх нарахування, при цьому за рік враховується не більше за одну винагороду за вислугу років;

2. Інші грошові виплати, які мають систематичний характер (польове забезпечення, доплати за роз'їзний та пересувний характер роботи і т. п., окрім виплат на відрядження);

3. Стипендії, пенсії, допомога (окрім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності), допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, установи або організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики або кредитів і щомісячні компенсаційні виплати. При цьому в сукупний дохід не включається відповідна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід. При зверненні за призначенням декількох видів допомоги, розмір яких визначається з урахуванням сукупного доходу, в сукупний дохід сім'ї входять розміри призначених на дату звернення зазначених видів допомоги, окрім допомоги, для призначення якої обчислюється сукупний дохід;

4. Доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів і від зайняття літературною, художньою, музичною, артистичною і іншою творчою діяльністю. Доходи осіб, що займаються подібною діяльністю, визначаються на підставі даних державних податкових адміністрацій. За відсутності цих даних доходи фізичних осіб-підприємців і фізичних осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність, визначаються на підставі даних книги обліку доходів і витрат за встановленою формою;

5. Усі види винагород, які виплачуються штатним (позаштатним) літературним працівникам, художникам, фотокореспондентам та іншим особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, що виплачуються за публічне виконання творів, при цьому розмір доходу визначається як середньомісячний розмір гонорару за рік, передуючий зверненню за призначенням допомоги, з урахуванням коефіцієнта зростання середньомісячної номінальної заробітної плати працівників, зайнятих в економіці;

6. Матеріальне забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

7. Доходи від здачі житлового приміщення (будинку) або інших будівель в наймання або в оренду (на підставі довідок органів державних податкових адміністрацій);

8. Натуральна оплата праці;

9. Грошове забезпечення військовослужбовців, окрім військовослужбовців термінової служби;

10. Інші доходи, що підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

Назад

Версія для друку